Zelená stužka

Od 23.11. 2018 nosia kozmetičky a čašníci triedy IV.B  pripnutú zelenú stužku - stužku nádeje.

Bude im pripomínať ich prežité chvíle v škole, na odbornom výcviku, ale najmä na stužkovej slávnosti. Konala sa v prekrásne vyzdobenej jedálni našej školy, kde sme privítali všetkých rodičov, pozvaných učiteľov i vedenie školy. Slávnosť prebiehala v príjemnej sviatočnej atmosfére, ktorú spestrili maturanti svojim zábavným programom.

Prajem im, aby ich veselá nálada neopúšťala, aby všetci zvládli náročnú úlohu, ktorá ich ešte čaká a tou je maturita.

 

Triedna učiteľka  Mgr. Gabriela Portášová