Prečo študovať v našej škole.

Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách v Senici má dlhoročnú tradíciu v celom okrese. Za 70 rokov svojej existencie prešlo bránou školy tisíce študentov, ktorí vyšli pripravení na svoje povolanie. Škola vychovala kvantá kvalitných a sebavedomých kaderníkov, kaderníčok, kozmetičiek, cukrárov, kuchárov,  čašníkov, automechanikov, obchodných pracovníkov, murárov, inštalatérov, mäsiarov a mnohých ďalších. Mnohí študenti využili možnosť nadstavbového štúdia a po ukončení učebného odboru doplnili svoje vzdelanie v odbore aj maturitným vysvedčením. Vracajú sa k nám študenti aj po mnohých rokoch a dorábajú si maturitu externe a vždy cítia nostalgiu a spomínajú na staré časy s úsmevom.

V rámci inovácie a dopytu je škola pružná a niektoré odbory, o ktoré klesol počas rokov záujem zanikli a miesto nich vznikali nové. Škola je ako živý organizmus, ktorý musí kráčať s dobou a prispôsobovať sa súčasným trendom a požiadavkám.

Ani budova školy nezostala historickou spomienkou a neustále sa renovuje a modernizuje. Nakupuje sa technika, ktorej cieľom je skvalitňovať vyučovanie, modernizujú sa priestory školy, fitness centrum a obľúbená je pre študentov oddychová zóna so sedacími vakmi a lavičkami. Taktiež pracoviská praktického vyučovania sa neustále inovujú a prispôsobujú moderným požiadavkám. V priebehu rokov sa zdokonalila cukrárska výroba, ktorej sa neustále darí a celý rok má nespočetné množstvá objednávok. Obľúbené  je v okolí aj Bistro, ktoré je súčasťou zmodernizovaného internátu, ale slúži pre širokú verejnosť. Veľmi pekné sú pracoviská pre kozmetičky a kaderníčky. Trendy zariadené s príjemným a ochotným personálom v centre mesta. Naši žiaci okrem našich školských pracovísk navštevujú aj prax vo firmách ako Volkswagen, Jednota a mnohých iných.

So svojimi odbormi sa už v živote nestratia a nájdu prácu, ktorá ich nie len živí, ale aj baví. Niekoľko rokov sa pripravujú, aby ich štart do života dospelých ľudí bol oveľa jednoduchší.  Odchádzajú zo školy pripravení odvádzať svoju prácu na 100%, zvyknutí na pracovnú morálku s pocitom zodpovednosti za svoju prácu.

Študenti sú aktívni v rôznych typoch súťaží, či už SOČ-ka, ENERSOL, alebo súťaže v jednotlivých odboroch. Napr. I. ročník  súťaže v líčení s názvom  „PINK – MYSLI NA RUŽOVO“, Komerčný pánsky strih, Eden – rajská záhrada – líčenie, líčenie  na tému WILD ORCHID – latinskoamerické tance,  NAJ NEVESTA -Historická nevesta, JUVYR-Bratislava, Brnenské zrkadlo,  Mladý tvorca pre cukrárov, Cena mesta Pezinok, MAPEI a mnoho ďalších súťaží a aktivít, na ktorých sa naši žiaci podieľali.

Počas svojho štúdia sa učia odbornosti, ale aj zdravej súťaživosti. Ťažko siahať v pamäti koľko úspešných akcií majú za sebou pre rôzne inštitúcie, organizácie. Koľko akcií usporiadali pre školu,rôznych osláv, ako sa podieľajú na živote školy i mesta Senice. Odviedli kus práce pre mesto, okres, ale pracovali aj v zahraničí napr. v Chorvátskom hoteli Pinija v meste Petrčane.

Vybrali si odbory podľa svojej kreácie, možností a hlavne schopností. Celé roky ukazujú svojim učiteľom a majstrom odbornej výchovy, že čas, ktorý im venovali nebol premárnený a sú dôkazom hesla: „ Remeslo má zlaté dno.“

 

banner 728x90.png