Kaderníčky a kozmetičky opäť súťažili

Súťaž sa konala netradične – dištančne online 16.04.2021 v priestoroch prihlásených škôl z celého Slovenska, u nás v Kaderníckom salóne na Továrenskej ulici. Moderátorka  v priebehu prác predstavovala jednotlivé školy a súťažiacich. Našu školu pomohla prezentovať Mgr. Alena Mrázková vypracovaním krátkej histórie a súčasného zamerania SOŠ podnikania v remeslách a službách.

Za našu školu súťažila Olívia Dóková z III.B KAD s modelkou Kristínou Leškovou tiež z III.B, vybrala si tému Romantický zapletený účes z dlhých vlasov. Ďalšia študentka našej školy – Monika Sládková zo IV.B KOZ ochotne priložila ruku k dielu a modelku nalíčila. Kristína Lešková tiež sama súťažila na tému Moderný pánsky strih so svojím modelom. Obidve súťažné disciplíny boli náročné – cez predstavenie technologického postupu spracovania účesu, výber prípravkov, pomôcok až po online praktickú ukážku zhotovenia účesu.  Žiačky pripravovala a celý čas odborne viedla MOV Mgr. Veronika Šebestová.

Za každú zúčastnenú školu boli vybraní členovia odbornej hodnotiacej komisie, za našu Ing. Monika Kodajová a Bc. Marta Rosová.  Aby bol celý proces spravodlivý, hodnotiaci neprideľovali body žiakom svojej školy.

Snáď druhú najťažšiu povinnosť po súťažiacich v celom prenose zabezpečoval technik Ing. Pavol Zich, ktorý mal dôležitú úlohu nasnímať modelku a modela tak, aby vyniklo snaženie a celý výsledný efekt práce Olívie a Kristíny a aby zabezpečoval počas celého prenosu dobré online spojenie.

Všetkým zúčastneným patrí vďaka za predprípravu a náročnú prácu okolo celej konferenčnej súťaže, ale hlavne našim milým žiačkam Olívii Dókovej a Kristíne Leškovej, ktoré sa síce neumiestnili na prvých troch miestach, ale dôstojne reprezentovali našu školu, ukázali čo sa počas štúdia naučili a zvládli aj nepredvídateľné situácie ktoré nielen im priniesol tento nový typ súťaže.

 

Bc. Marta Rosová