2. kolo PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK na denné štúdium v školskom roku 2021/2022

Počet obsadených a voľných miest pre prijímacie konanie 2021/2022

 

Odbor

Plán výkonov

Počet miest

Kód

Názov

Obsadených

Voľných

2487 H 01

autoopravár mechanik

17

17

0

3661 H

murár

12

2

10

3678 H

inštalatér

12

12

0

2977 H

cukrár- kuchár

18

17

1

6444 H

čašník servírka

10

9

1

6456 H

kaderník

9

9

0

6442 K

obchodný pracovník

10

4

6

6446 K

kozmetik

10

10

0