OZNAM PRE ŽIAKOV ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU

Ubytovanie bude možné len ak žiak predloží Písomné prehlásenie o bezpríznakovosti (https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/). Ak sa na žiaka vzťahuje výnimka v prípade karantény je vhodné predložiť Oznámenie o výnimke z karantény (https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/). Zahraniční žiaci (Ukrajina) sa musia preukázať dokladom o plnom zaočkovaní alebo predložiť PCR test nie starší ako 72 h + Písomné prehlásenie o bezpríznakovosti. Ak sa na nich vzťahuje výnimka v prípade karantény predložia aj Oznámenie o výnimke z karantény. Žiaci z Ruskej federácie sa môžu ubytovať až po absolvovaní povinnej karantény v zmysle Vyhlášky č. 231/2021. Pri nástupe do internátu sa musia predložiť dokladom o absolvovaní karantény (14 dní).

Vstup rodičov a zákonných zástupcov do budovy internátu nebude dovolený z dôvodu ochrany zdravia vašich detí a zamestnancov internátu.

Tešíme sa na Vás, vaše vychovávateľky.