September v internáte ...

Výroba dekorácií v sebe nesie aj environmentálny odkaz, keďže dáva nový rozmer odpadu a pri jej tvorbe je naplno využitý prírodný materiál v podobe šišiek a iných plodov jesene. Do príchodu sychravých dní žiaci ŠI stihli absolvovať prechádzku po Senici, ktorej cieľom bolo spoznať mesto, jeho inštitúcie i kultúrne a športové zariadenia. No a okrem tvorivých dielní žiakov v blízkej dobe čaká aj Halloween, na ktorý sa už všetci veľmi tešia.