Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024

Rozpis bude umiestnený na vstupných dverách a vo vestibule školy.