Enersol

Enersol


Enersol SK 2023


Výsledková listina - Hlavná kategória

Výsledková listina - Propagačná kategória

Výsledková listina - Tvorivá kategória


Vyhlásenie súťaže ENERSOL SK 2023

Prihláška na Enersol SK 2023 - PDF

Prihláška na Enersol SK 2023 - WORD

Organizačno - technické pokyny ENERSOL SK 2023

Metodika ENERSOL SK 2023


Enersol SK 2022

Výsledky súťaže ENERSOL SK 2022 

Vyhlásenie súťaže ENERSOL SK 2022

Prihláška na Enersol SK 2022 - PDF

Prihláška na Enersol SK 2022 - WORD

Organizačno - technické pokyny ENERSOL SK 2022Enersol SK 2021

icopdf 2021 - ENERSOL SK - VÝSLEDKOVÁ LISTINA - HLAVNÁ KATEGÓRIA
icopdf 2021 - ENERSOL SK - VÝSLEDKOVÁ LISTINA - TVORIVÁ KATEGÓRIA
icopdf 2021 - ENERSOL SK - VÝSLEDKOVÁ LISTINA - PROPAGAČNÁ KATEGÓRIA


Vyhlásenie súťaže ENERSOL SK 2021

 

Prihláška na Enersol SK 2021 - PDF

Prihláška na Enersol SK 2021 - WORD


Organizačno - technické pokyny ENERSOL SK 2021


Enersol SK 2020

 

icopdf 2020 - ENERSOL SK - VÝSLEDKOVÁ LISTINA - HLAVNÁ KATEGÓRIA
icopdf 2020 - ENERSOL SK - VÝSLEDKOVÁ LISTINA - TVORIVÁ KATEGÓRIA
icopdf 2020 - ENERSOL SK - VÝSLEDKOVÁ LISTINA - PROPAGAČNÁ KATEGÓRIA
icopdf 2020 - ENERSOL SK - ZOZNAM PRÁC - HLAVNÁ KATEGÓRIA
icopdf 2020 - ENERSOL SK - ZOZNAM PRÁC - TVORIVÁ KATEGÓRIA
icopdf 2020 - ENERSOL SK - ZOZNAM PRÁC - PROPAGAČNÁ KATEGÓRIA
   
13.03.2020  INFORMÁCIA O ŠÚŤAŽIACH - Súčasné epidemiologické opatrenia

 icopdf


icoword

 

Prihláška na Enersol SK 2020 - PDF

 

Prihláška na Enersol SK 2020 - WORD


icopdf Vyhlásenie súžaťe Enersol SK 2020
icopdf Organizačno - technické pokyny ENERSOL SK 2020
   
icopdf Adresár Celoštátnej odbornej komisie súťaže ENERSOL – SK
 


Enersol SK 2019

 

 

 Medzinárodné kolo sa bude konať na Slovensku

v SOŠ Senica 11. a 12. apríla 2019

Všetky postupové práce na medzinárodné kolo, budú musieť byť prezentované v 7 minútach v anglickom jazyku.

  Letak Enersol 2019. upr 3 jpg.jpg
   
pdf  2019 - Buletin ENERSOL
pdf 2019 - ENERSOL SK - VÝSLEDKOVÁ LISTINA
   
icopdf Vyhlásenie súžaťe Enersol SK 2019
icopdf Organizačno - technické pokyny ENERSOL SK 2019
icopdf Organizačný poriadok Enersol SK
icopdf Termínovník súťaží Enersol 2019
 
KRAJ
JEDNOTNÝ TERMÍN
ŠKOLSKÉ KOLÁ
MIESTO KONANIA KRAJSKÉHO KOLA
Škola
TERMÍNY
KRAJSKÉ KOLÁ
do 22. 03. 2019
 
KONTAKTNÁ OSOBA
Mail
BA
do
22. februára 2019
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Karola Adlera 5,841 02 Bratislava
office@adlerka.sk
 
Ing. Jana Pašková
jana.paskova@adlerka.sk,
TT
Stredná odborná škola elektrotechnická
Sibírska 1, Trnava
sose-trnava@zupa-tt.sk
20.03.2019
Mgr. Pavol Paradeiser
paradeiser@sossenica.sk
NR
Stredná odborná škola technická
Ul. 1. mája 22, Zlaté Moravce
skola@sostzm.eu
20. 03.2019
Mgr. Róbert Pallya robert.pallya@sostzm.eu
TN
Stredná odborná škola
Piešťanská 2262/80, Nové Mesto n/Váhom
sekretariat@prvasosnmnv.sk
20. 03.2019
Ing. Ján Hargaš, PhD.
sekretariat@prvasosnmnv.sk
BB
Spojená škola
Kremnička 10, Banská Bystrica
sekretariat@stavebnabb.eu
21. 03.2019
PaedDr. Milan Ponický ponicky@stavebnabb.eu
ZA
Stredná odborná škola dopravná
Zelená 2, Martin-Priekopa
sosdmt@sosd.sk
20. 03.2019
Ing. Katarína Lengyelová
klengyelova@sosd.sk   oadkubin@gmail.com
KE
Centrum voľného času - Regionálne centrum mládeže, Strojárenská 3, Košice
rcm@rcm.sk
22. 03.2019
RNDr. Ivan Kimák ivan.kimak@rcm.sk
PO
Stredná odborná škola technická
Družstevná 1737, Humenné
skola@sosthe.edu.sk
22. 03.2019
Ing. Jozef Krídla jkridla@szm.sk
icopdf Adresár Celoštátnej odbornej komisie
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

icopdf Pozvánka na súťaž Enersol 9. a 10. apríla 2019
icoword Prihláška celoslovenské kolo ENERSOL SK 2019 + súhlas GDPR
pdf Prihláška celoslovenské kolo ENERSOL SK 2019 + súhlas GDPR
  Návratku prosím vyplniť a poslať na adresu enersol@sossenica.sk (tel.: 0904 450 169 p. Zich)
 icoword  2019 - Navratka Enersol 2018 strava,ubytovanie
 

Vzhľadom na to, že medzinárodné kolo súťaže sa koná hneď vo štvrtok 11. a piatok 12. apríla 2019, treba si rozmyslieť, či budete chcieť ostať v Senici - ubytovanie a strava pre postupujúcich bude zabezpečená a hradená.

Myslite na to, že keby ste postúpili na medzinárodné kolo, tak prezentovať sa bude v anglickom jazyku, v tom prípade by som potreboval nejakú anotáciu (Vašu prezentáciu) v slovenskom aj anglickom jazyku, pretože neviem kto bude v porote a akou rečou bude hovoriť a aby som mohol poslať prekladateľskej firme nejaké podklady.

Ďakujem 


 

 

Enersol SK 2018

 

 

 Medzinárodné kolo sa bude konať v HTL Hollabrunn 19. a 20. apríla 2018.

Všetky postupové práce na medzinárodné kolo, budú musieť byť prezentované v 7 minútach v anglickom jazyku.

icopdf 2018 - ENERSOL SK - VÝSLEDKOVÁ LISTINA
 

-------------------------------------------------------------------------

 

MEDZINÁRODNÉ KOLO:


Einladung+zur+Konferenz+Enersol+2018.docx
 ► Pozvanka medzinarodne kolo.pdf
 ► Pozvanka oficiálni -CZ.docx
 ► PRAVIDLA ENERSOL 2018 CZ.doc
   -------------------------------------------------------------------------
icopdf   2018 - Buletin ENERSOL
   
icopdf Pozvánka na súťaž Enersol 11. a 12. apríla 2018
icoword Prihláška celoslovenské kolo ENERSOL SK 2018
  Návratku prosím vyplniť a poslať na adresu enersol@sossenica.sk (tel.: 0904 450 169 p. Zich)
 icoword  2018 - Navratka Enersol 2018 strava,ubytovanie
   
icopdf Vyhlásenie súžaťe Enersol SK 2018
icopdf Organizačno - technické pokyny ENERSOL SK 2018
icopdf Organizačný poriadok Enersol SK
icopdf Termínovník súťaží Enersol 2018
icopdf Adresár Celoštátnej odbornej komisie

 

Enersol SK 2017

 

icopdf VÝSLEDKOVÁ LISTINA ENERSOL 2017
   
   
icopdf Vyhlásenie súžaťe Enersol SK 2017
icopdf Organizačno - technické pokyny ENERSOL SK 2017
icopdf Organizačný poriadok Enersol SK
icopdf Termínovník súťaží Enersol 2017 - bude priebežne doplnený
 

KRAJ

Meno a priezvisko PREDSEDU KP

Školské kolá

najneskôr do

24.02.2017

Krajské kolá

najneskôr do

24.03.2017

miesto konania Krajskej prehliadky

BA

Ing. Felix Dömény

 

 24. 03. 2017

SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábr. 5,

814 75 Bratislava

TT

Mgr. Pavol Paradeiser

 

24. 03. 2017 

SOŠ elektrotechnická Sibírska 1,

917 01 Trnava

NR

Mgr. Róbert Pallya

15. 02. 2017

22. 03. 2017

SOŠ technická, Ul. 1. mája 22,

953 01 Zlaté Moravce

TN

Ing. Ján Hargaš, PhD.

 

22. 03. 2017 

SOŠ, Piešťanská 2262/80,

915 01 Nové Mesto nad Váhom

BB

PaedDr. Milan Ponický

24. 02. 2017

 22. 03. 2017

Spojená škola, Kremnička 10,

974 05 Banská Bystrica

ZA

Ing. Katarína Lengelyová

 17. 02. 2017

22. 03. 2017 

SOŠ dopravná, Zelená 2,

036 08 Martin-Priekopa

KE

RNDr. Ivan Kimák

 

24. 03. 2017

Centrum voľného času - Regionálne centrum mládeže, Strojárenská 3, 040 01 Košice

PO

Ing. Jozef Krídla

 

 22. 03. 2017 

SOŠ technická Družstevná 1737,

066 01 Humenné

   
icoword Prihlaska ENERSOL SK 2017
   
icopdf    ADRESÁR CELOŠTÁTNEJ ODBORNEJ KOMISIE ENERSOL SK
   
icopdf   PROGRAM KONFERENCE_CZ_Hluboka nad Vltavou_20.- 21.4.2017
   
  mailová adresa pre korešpondenciu ENERSOL:       enersol@sossenica.sk
  Ďalšie informácie na stránke www.siov.sk  

 

Aktuálne informácie o priebehu a konaní súťaže priebežne doplníme na stránke www.sossenica.sk

Mgr. Pavol Paradeiser - predseda Enersol SK

SOŠ Senica, 034/651 37 90


 


Enersol 2016

icopdf VÝSLEDKOVÁ LISTINA ENERSOL 2016
   
icopdf Vyhlásenie súťaže ENERSOL 2016   ZMENA TERMÍNU NA 12. A 13. APRÍLA 2016
icopdf Organizačno - technické pokyny ENERSOL 2016 - opravené 3.2.2016
icopdf Termínovník súťaží Enersol 2016
icoword Enersol 2016 info k sutaznym kolam
icoword Prihlaska ENERSOL 2016
icopdf 2016 - Časový harmonogram ENERSOL
icoword Navratka Enersol 2016 strava,ubytovanie
icopdf BULETIN ENERSOL 2016 - Pozvánka s harmonogramom pre Enersol 2016
  mailová adresa pre korešpondenciu ENERSOL:       enersol@sossenica.sk
  Ďalšie informácie na stránke www.siov.sk  

 

V školskom roku 2015/2016 MŠSR vyhlásilo už 6.ročník celoslovenskej súťaže ENERSOL SK. Súťaž ENERSOL SK sa organizačne člení na školské, krajské kolá, ktoré vyvrcholia celoštátnym kolom súťaže. Celoštátne kolo súťaže sa bude konať v dňoch 13. a 14. apríla 2016 na SOŠ Senica, a ako každoročne aj tento rok ho SOŠ Senica organizuje v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania.


Aktuálne informácie o priebehu a konaní súťaže priebežne doplníme na stránke www.sossenica.sk

Mgr. Pavol Paradeiser - predseda Enersol SK

SOŠ Senica, 034/651 37 90


 


Enersol 2015

icopdf VÝSLEDKOVÁ LISTINA ENERSOL 2015
   
icopdf Vyhlásenie súťaže ENERSOL 2015
icopdf Organizačno - technické pokyny ENERSOL 2015
icoword Enersol 2015 info k sutaznym kolam
icoword Prihlaska ENERSOL 2015
icoword Navratka Enersol 2015 strava,ubytovanie
icopdf  BULETIN ENERSOL 2015
  mailová adresa pre korešpondenciu ENERSOL:       enersol@sossenica.sk
  Ďalšie informácie na stránke www.siov.sk  

 

V školskom roku 2014/2015 MŠSR vyhlásilo už 5.ročník celoslovenskej súťaže ENERSOL SK. Súťaž ENERSOL SK sa organizačne člení na školské, krajské kolá, ktoré vyvrcholia celoštátnym kolom súťaže. Celoštátne kolo súťaže sa bude konať v dňoch 14. a 15. apríla 2015 na SOŠ Senica, a ako každoročne aj tento rok ho SOŠ Senica organizuje v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania.


Aktuálne informácie o priebehu a konaní súťaže priebežne doplníme na stránke www.sossenica.sk

Mgr. Pavol Paradeiser - predseda Enersol SK

SOŠ Senica, 034/651 37 90


 

 


 

3.10.2013

 

Enersol 2014

 

icopdf VÝSLEDKOVÁ LISTINA - ENERSOL - SK 2014
icopdf VÝSLEDKY - HODNOTIACA TABUĽKA
   
icopdf  Buletin ENERSOL 2014
icoword Návratka stravovanie / ubytovanie
icopdf Pozvánka ENERSOL 2014
   
   
icopdf Vyhlásenie súťaže ENERSOL 2014
icopdf Organizačno - technické pokyny ENERSOL 2014
  zmena mailovej adresy pre korešpondenciu ENERSOL:       enersol@sossenica.sk
   
   
   

 

 

V školskom roku 2013/2014 MŠSR vyhlásilo už 4.ročník celoslovenskej súťaže ENERSOL SK. Súťaž ENERSOL SK sa organizačne člení na školské, krajské kolá, ktoré vyvrcholia celoštátnym kolom súťaže. Celoštátne kolo súťaže sa bude konať v dňoch 2. - 3. apríla na SOŠ Senica, a ako každoročne aj tento rok ho SOŠ Senica organizuje v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania.


Aktuálne informácie o priebehu a konaní súťaže priebežne doplníme na stránke www.sossenica.sk

Mgr. Pavol Paradeiser - predseda Enersol SK

SOŠ Senica, 034/651 37 90


 
29.4.2013

Výsledky medzinárodného kola Enersol 2013

 

 12.4.2013

Výsledky celoštátneho kola Enersol SK 2013

 icopdf   Buletin Enersol 2013

 


 

 

17.9.2012

Vyhlásenie 3. ročníka súťaže Enersol SK

icopdf   Vyhlásenie 3. ročníka súťaže Enersol SK

icopdf   Organizačno - technické pokyny

icopdf   Organizačný poriadok Enersol SK

icowordx   Prihláška do súťaže Enersol SK

icowordx   Informácia o zabezpečení


 

23.5.2012

Výsledky medzinárodného kola Enersol 2012

V dňoch 26.-27.4.2012 sa v Hradci Králové konalo medzinárodné kolo súťaže Enersol.

icopdf   Výsledková listina

icopdf   Správa o projekte

ico1   Foto-dokumentácia


17.4.2012

Výsledky celoštátneho kola Enersol SK 2012

V dňoch 12.-13.4.2012 sa v našej škole konal 2. ročník celoštátnej súťaže Enersol SK.

icopdf   Výsledková listina

icopdf   Bulletin Enersol 2012

ico1   Foto-dokumentácia


12.4.2012

icopdf   Program Enersol SK 2012


14.10.2011

Motivačná konferencia Enersol SK

V piatok 14.10.2011 sa konala v budove MsU Senica motivačná konferencia Enersol SK.

Záujemci o účasť v tejto súťaži sa môžu prihlásiť zaslaním prihlášky na adresu našej školy.

Všetky potrebné informácie získate z nižšie uvedených dokumentov.

 

icopdf Vyhlásenie 2. ročníka súťaže Enersol Sk

icopdf Organizačno - technické pokyny

icopdf Organizačný poriadok Enersol SK

icowordxPrihláška na súťaž žiakov sš Enersol Sk

icowordxInformácia o zabezpečení

icowordx Údaje poistencov

 

 

16.6.2011

icoliv e-bulletin ŠIOV 56-11

Vyhlásenie víťazov 1. ročníka Enersol Sk

 

18.4.2011

Enersol SK 2011 - celoštátne kolo

V dňoch 14.-15.4.2011 sa v našej škole konal 1. ročník celoštátnej súťaže Enersol SK.

Tu sú výsledky súťaže v troch kategóriách:

icoliv Výsledková listina - hlavná kategória

icoliv Výsledková listina - tvorivá kategória

icoliv Výsledková listina - vedľajšia kategória

icopdf Bulletin Enersol SK 2011

ico1 Foto-dokumentácia

kamera video-reportáž

 

22.3.2011

Program 1. ročníka celoslovenskej súťaže ENERSOL SK

icopdf Program súťaže

 

10.10.2010

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo 1. ročník súťaže ENERSOL SK. Po prebehnutí obvodných, regionálnych a krajských súťaží, vyvrcholí toto úsilie celoštátnym kolom. Celoštátne kolo tejto dnes už známej a sledovanej súťaže sa uskutoční v dňoch 14. - 15. apríla 2011 v našej škole. Súťaž prebehne tak ako aj v minulosti v troch kategóriách - hlavnej, vedľajšej a tvorivej, pod dohľadom MŠ-SR, ŠIOV, TTSK, KŠUTT a SOŠ Senica  zastúpenej riaditeľom našej školy.  Viac informácií sa dozviete v priložených dokumentoch. Taktiež si tu možete prevziať prihlášku do celoštátneho kola súťaže ENERSOL SK.

13.októbra sa bude na MÚ Senica konať motivačná konferencia projektu Enersol určená pre žiakov Trnavského samosprávneho kraja, kde odznie niekoľko prednášok na danú tému. Program konferencie je uvedený v pozvánke.

 

Vyhlásenie 1. ročníka Enersol SK

textdoc Organizačno - technické pokyny

wordoc Prihláška do celoštátneho kola

Pozvánka na konferenciu


 

10.4.2010

Enersol 2010 - celoštátne kolo

V dňoch 7 až 9 apríla prebiehala v našej škola celoštátna súťaž žiakov stredných škôl ENERSOL 2010, zameraná na využívanie alternatívnych zdrojov energie. Zúčastnení žiaci predviedli zaujímavé poznatky a riešenia v danej problematike. Odborná komisia udelila autorom najlepších prác certifikáty a vecné odmeny. Víťazi postúpili do medzinárodného kola tejto súťaže.

enersol_clanok

 

  Výsledková listina hlavnej kategórie z celoštátneho kola súťaže ENERSOL SK
       
    Stredná odborná škola, V.P.Tótha 31, Senica
       
  8.4.2010    
       
miesto Meno a priezvisko Škola Názov práce
1. Zuzana Badová SOŠ obchodu a služieb, Stavbárska 11, Martin - Jahodníky Čistá energia v znečistenom prostredí
2. Marcel Danovič SOŠ strojnícka, pplk.Pljušťa 29, Skalica Využitie slnečnej energie v rodinnom dome
3. Tatiana ŠustekováPeter Bátory SOŠ dopravná, Zelená 2, Martin - Priekopa Pomoc občianskemu združeniu Brieždenie
4. Ladislav Lengyel Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky Praktická výchova k hospodáreniu
5. Mário Póša SOŠ elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava Využitie kogeneračných jednotiek v poľnohospodárstve
6. Mário Kulich SOŠ, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom Slnko, tepláreň a elektráreň, ktorá neposiela účty. Efektívnosť prevádzky solárnych kolektorov
7. Peter KondášMartin Turták SPŠ stavebná - geodetická, Lermontova 1, Košice Pasívny dom
8. Matúš Zámec SOŠ, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom Biomasa
9. Romana Hurbanová SOŠ, V.P.Tótha 31, Senica Biomasa a jej využitie v praxi
10. Peter Capko Spojená škola, Červenej armády 25, Martin Veterné elektrárne
11. Juraj HajdúchĽuboš Vrabec SPŠ, Fraňa Kráľa 20, Nitra Ekologické riadenie slnečných kolektorov
12. Taras Kapraľ SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, Košice Keby nebol Černobyl
13. Michaela Kmeťová Dominika Lacková SOŠ, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom Ekonomická a enviromentálna opodstatnenosť tepelných čerpadiel
14. Erika Rechtorovičová Lucia Matyašovičová Obchodná akadémia, Nevädzova 3, Bratislava Využitie slnečnej energie
15. Adam HorváthPatrik Leško SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, Košice  

 

  Výsledková listina vedľajšej kategórie z celoštátneho kola súťaže ENERSOL SK
       
    Stredná odborná škola, V.P.Tótha 31, Senica
       
  8.4.2010    
       
miesto Meno a priezvisko Škola Názov práce
1. Taras Kapraľ SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, Košice Pochoval som Černobyľ
2. Štefan Šebesta SOŠ strojnícka, Ul. Pplk. Pľjušťa 29, Skalica Veterná elektráreň - Park Cerová
3. Lucia Biháryová SOŠ V.P.Tótha 31, Senica Slnko - esej
4. Radoslav Holý SOŠ technická, Ul. 1.mája 22, Zlaté Moravce Marketing, reklama na solárne články
5. Zuzana Badová SOŠ obchodu a služieb, Stavbárska 11, Martin - Jahodníky Ľudia v znečistenom prostredí - báseň
6. Zuzana Blažencová SOŠ V.P.Tótha 31, Senica Enersol - skice

 

  Výsledková listina tvorivej kategórie z celoštátneho kola súťaže ENERSOL SK
       
    Stredná odborná škola, V.P.Tótha 31, Senica
       
  8.4.2010    
       
miesto Meno a priezvisko Škola Názov práce
1. Adam Danač SPŠE, námestie SNP 8, Piešťany Merania v aerodynamickom tuneli
2. Michal Martinec SOŠ technická, ul. 1. mája 22, Zlaté Moravce Solárna vŕtačka
3. Tomáš GavlasPeter Palkovič SPŠ, ul. SNP 413/8, Myjava Zvukový signalizátor záberu
4. Andrej HulačTibor Jašek SPŠ, Komenského 1, Trnava Pasívne domy a využívanie obnoviteľných zdrojov energie
5. Štefan HužvárMiroslav Hunyor SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, Košice Vysokofrekvenčná indukčná pec
6. Filip DullaTibor Gríger SOŠ dopravná, Zelená 2, Martin - Priekopa Úspora elektrickej energie - zefektívnenie osvetlenia na škole
7. Adam Gála SPŠ, Komenského 1, Trnava Slnečné kolektory a ich eletronický regulátor
8. Luboš BukovčanDaniel Smolinský SPŠE, námestie SNP 8, Piešťany Wind Tower
9. Marek Černek SPŠ, ul. SNP 413/8, Myjava Automatické natáčanie solárnych panelov
10. Miloš Burianek SOŠ, Športová 675, Stará Turá Fotovoltaika na SOŠ Stará Turá
11. Martim Baláž Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky  
12. Viktor KračmerMatej Sliviak SOŠ dopravná, Zelená 2, Martin - Priekopa Úpora energie

enersol

viac obrázkov pozri v galérii

icopdf VÝSLEDKOVÁ LISTINA ENERSOL 2016