Projekt "Fašiangy, Turice, Veľká noc príde,.."

Druhá výmenná stáž študentov oboch škôl. Študenti z partnerskej školy boli na týždňovom pobyte na našej škole....

Súťaž v miešaní vínnych nápojov - VINNÝ COCKTAIL CUP 2019 BZENEC

Dňa 07. 02. 2019 sa uskutočnila na SOŠ v Bzenci tradičná súťaž v miešaní nápojov

Deň otvorených dverí na SOŠ s Mikulášom

...už tradične bol na našej škole Deň otvorených dverí

Projekt Drogy a zákon

V rámci projektu Drogy a zákon sa 18. 10. 2018 uskutočnila beseda s protidrogovou tematikou

Návšteva prezidenta SR Andreja Kisku v škole

Našu školu 25. 04. 2018 navštívil prezident SR Andrej Kiska

ENERSOL SK 2018 - 8. ročník

Ako sa už stalo tradíciou, aj v tomto školskom roku sa na našej škole uskutočnil 8. ročník celoslovenskej súťaže ENERSOL – SK.

Školské kolo SOČ

Študenti prezentovali svoje práce v 17 súťažných odboroch

Deň učiteľov - učíme sa inak

...učime sa inak {#emotions_dlg.cool}

Praktické maturitné skúšky

Počas týždňa od 24. 04. 2017 do 28. 04. 2017 študenti SOŠ Senica prakticky maturovali.

Celoštátne kolo súťaže ENERSOL SK na našej škole

{#emotions_dlg.smile}

Návšteva školy štátnou tajomníčkou MŠVVaŠ

Štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová v utorok 28. marca 2017 navštívila našu školu.

Školské kolo SOČ

Na našej škole sa školské kolo SOČ uskutočnilo 10. 03. 2017. S odvahou a odhodlaním uspieť sa školského kola zúčastnilo 20 prác. {#emotions_dlg.laughing}

Hudobný koncert bývalých absolventov školy

Zorganizovali sme pre nich „Hudobný koncert“, ktorého hlavnými aktérmi, muzikantmi, a tiež spevákmi boli bývalí absolventi našej školy.

 

VIDEO

Koncert absolventov

Európske solárne dni .... zaujalo nás Slnko

Zapojili sme do celoeurópskej informačnej kampane pod názvom Európske solárne dni, ktoré sú  organizované Slovenskou agentúrou pre obnoviteľné zdroje energie (Slovak RE Agency).  V aktivte s našou školou boli všetky ZŠ mesta Senica.

Majstrovstvá okresu vo volejbale žiakov a žiačok

Naša škola do turnaja zapojila aj chlapčenské a dievčenské družstvo.

Školské kolo SOČ

Vo štvrtok 10. marca 2016 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo stredoškolskej odbornej činnosti. V jednotlivých kategóriách bolo prihlásených 24 súťažných prác našich študentov.

Exkurzia - veľtrh AQUATERM NITRA

zapojili sme sa do fotografickej súťaže "Strom okom objektívu" projektu SMAPUDE_LIFE

Aerobicmaratón stredných škôl

...v tanečnej sále ESKO v Senici

Stužkovanie 2.F :)

a máme zelenú :)

Na školu prišiel Mikuláš :)

Karting na školách...

...súťažili sme :)

Burza práce a informácií - Prezentácia stredných škôl Senica

Prezentácia stredných škôl Myjava

Darovanie krvi

Karting na školách - Kart One Aréna Bratislava

Konferencia HaZZ a DPO Senica na SOŠ Senica

Medzinárodná vedecká konferencia - Energetické zdroje regiónov Trnava

Po stopách hrdinov - u Rehušov

Spolupráca s autoškolou HÍLEK a spol.

Môj deň ako ... vo Volkswagen Slovakia, a. s.

ENERSOL 2015 - medzinárodné kolo

Praktické maturity čašník, servírka - reštaurácia Malina

Mladý tvorca 2015

Celoslovenské kolo ENERSOL SK - SOŠ Senica

Krajské kolo ENERSOL SK - Trnava

Cvičné výberové konanie -študentská cvičná firma

Exkurzia - pekárne a pivovar v Senici

Rekonštrukcia demonštračnej budovy SOŠ Senica - projekt CEC5

Motivačná konferenica Enersol 2015

Deň otvorených dverí SOŠ Senica 2014

Prezentácia stredných škôl Skalica 2014

Prezentácia stredných škôl Myjava 2014

Prezentácia stredných škôl Senica 2014

Piškvorky 2014

Návšteva Vianočnej Viedne

Technická olympiáda - okresné kolo

JUVYR

Aerobic maratón 2014

On-line súťaž Angličtinár roka

Návšteva CERN a Technorama

Deň župy 2014

ŠKOLSKÝ INTERNÁT

Medzinárodné kolo ENERSOL 2014 - Otrokovice CZ

Celoslovenské kolo ENERSOL SK

Telocvičňa

Školská jedáleň

Fotogaléria školskej jedálne, podrobnosti o stravovaní tu.

Medzinárodná konferenica ENERSOL 2013 -Tábor CZ

 

 

 

Návšteva - CERN (Európske laboratórium pre výskum nukleárnej fyziky)

2013 Celoštátne kolo súťaže ZENIT

2013 ENERSOL - SK 3. ročník celoštátneho kola na SOŠ Senica

2013 Praktické maturitné skúšky

2012 - Medzinárodné kolo Enersol

2012 - Praktické skúšky

2012 - Enersol SK

2012 - Deň otvorených dverí

2011 - Maturita

2011 - Enersol SK

2010 - Stužková IV.B

2010 - Prezentácia SŠ v Skalici

2010 - Imatrikulácia

2010 - Prezentácia SŠ v Senici

2010 - Prezentácia SŠ v Myjave

2010 - Enersol - motivačná konferencia

2010 - Mosty na Moravu - aktivita 5

V dňoch 4. 10 až 7.10. 2010 sa žiaci našej školy zúčastnili  pobytu v rámci Aktivity 5 Projektu Mosty na Moravu – praktické a odborné vzdelávanie v Otrokoviciach.

2010 - Maturita

2010 - Tri dni pre hrdinov

Naša škola sa do projektu Tri dni pre hrdinov zapojila aktivitami Fantázia bez hraníc a Farebná zábava, počas ktorej v salónoch „Šialené nožničky“ a „Veselé farbičky“ študenti z odborov kozmetik a kaderník predviedli svoju kreativitu.

2010 - Mosty na Moravu - aktivita 4

Dňa 18.6.2010 sa v priestoroch hotela Kopanice v Žítkovej začal víkendový výukový seminár učiteľov zapojených do projektu Mosty na Moravu.

2010 - Súťaž Nail Art

Dňa 08.06.2010 v jedálni SOŠ  súťažili kozmetičky 2. ročníka vo fantazíjnom lakovaní nechtov.

2010 - Župná olympiáda

2010 - Exkurzia vo Viedni

2010 - Futbalové majstrovstvá okresu

2010 - Enersol - medzinárodné kolo súťaže

2010 - Enersol - celoštátne kolo súťaže

V dňoch 7 až 9 apríla prebiehala v našej škola celoštátna súťaž žiakov stredných škôl ENERSOL 2010, zameraná na využívanie alternatívnych zdrojov energie.

2010 - Mosty na Moravu - aktivita 3

Prezentácia odborných zručností žiakov v odboroch autoopravár a obchodný pracovník

2010 - Mosty na Moravu - aktivita 2

Reportáž od našich priateľov z Otrokovíc

2010 - Mosty na Moravu - aktivita 2

Odborný seminár s enviromentálnou tématikou prebehol v dňoch 15. - 19. februára 2010

2010 - Mosty na Moravu - aktivita 2

Sprievodné akcie v dňoch 15. - 19. februára 2010

2010 - Mosty na Moravu - aktivita 1

Výmenná stáž žiakov SOŠ Otrokovice v SOŠ Senica

2009 - Enersol

2009 - Darovanie krvi

2009 - Práca našich kaderníčok

2009 - Imatrikulácia

2009 - Kozmeticko kadernícka súťaž

2009 - Mikuláš

2009 - Rekonštrukcia školy

2009 - Silový päťboj

2009 - 10. ročník prezentácie stredných škôl

Mnohí deviataci už intenzívne premýšľajú, kam po skončení základnej školy. Aby sme pomohli mladým pri výbere svojho budúceho povolania, zúčastnili sme sa 11. novembra 2009 a 26. novembra 2009 10. ročníka prezentácie stredných škôl. Na prezentácii na Myjave i v Skalici sme ako škola dostali a využili priestor na priblíženie našej školy žiakom z regiónu Myjava a Skalica.

2008 - Imatrikulácia

2008 - Exkurzia vo Viedni

2008 - Enersol - medzinárodné kolo súťaže

2008 - Exkurzia Vínna cesta

Po stopách vinárov a vinohradníctva sa vybrali aj naši študenti  1. I, 1. H spoločné stravovanie a žiaci trojročného učebného odboru čašník 3.  F. Uvedenú tematickú majú zaradenú do maturitných tém a otázok na záverečné skúšky. Okrem poznávania slovenských vín a vinohradníckej a vinárskej histórie  v Národnom salóne vín v Pezinku žiaci navštívili i Strednú ovocinársko-vinohradnícku školu v Modre, kde mali, rovnako ako aj v Národnom salóne vín, odborný výklad a sprievodcu. Na záver žiaci navštívili historickú izbu a Múzeum Ľ. Štúra v Modre.

2008 - Enersol - slovenské kolo súťaže

2007 - Interreg, zimný pobyt

2007 - Župná olympiáda

2007 - Výmenná stáž

2007 - Interbeauty

2007 - Plavecká štafeta

2007 - Čašnícky päťboj

2007 - Gymnaziáda v basketbale

2007 - Maturity

2007 - Enersol Olomouc

2007 - Interreg

2007 - Imatrikulácia

2007 - Futbal Interreg

2006 - Posedenie v Branči

2006 - Výlet na Bradlo

2006 - Interreg

2006 - Naša jedáleň

2006 - Projekt ESF

2006 - Lyžiarsky výcvik

2006 - Imatrikulácia

2006 - Enersol Praha

2005 - Stužková

2005 - Enersol Kromeríž