Kontakty

 

 


Logo SOS - text vedla.png


Stredná odborná škola

podnikania v remeslách a službách,

V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica

 

IČO: 00351997

DIČ: 2021086947

Bankové spojenie:

Číslo účtu: 7000493345/8180

IBAN: SK45 8180 0000 0070 0049 3345

 


VRÁTNICA

ZBOROVŇA

034 6983432

034 6983444


e-mail:
sossenica@sossenica.sksouse@zupa-tt.sk

web: www.sossenica.sk a www.sosse.edupage.org

VEDENIE ŠKOLY

Funkcia

Priezvisko a meno

telefónne číslo

e-mail

RIADITEĽKA ŠKOLY


 Mgr. Katarína Mičová, MBA 

riaditeľka školy

034 651 3790

micova@sossenica.sk

034 698 3422

p. Zuzana Bôriková

(sekretárka)

034 698 3438


souse@zupa-tt.sk

sossenica@sossenica.sk

fax: 034 698 3440

ZÁSTUPCA RIADITEĽA
pre teoretické vyučovanie


ZÁSTUPCA RIADITEĽA
pre praktické vyučovanie

Ing. Júlia Gabčová

(0911 825 891)

34 698 3443


gabcova@sossenica.skIng. Rastislav Španka

(0905 547 884)

034 698 3445

spanka@sossenica.sk

EKONÓMKA


Mgr. Zuzana Vachová

(0911 080 344)

034 698 3446

ekonom@sossenica.sk

VÝCHOVNÝ

PORADCA

 Mgr. Dana Bašnárová

034 698 3444

vychovnyporadca@sossenica.sk


VRÁTNICA

p. Pavol Artman, p. Ján Jakub

034 698 3432

 


Konzultačné hodiny a plán práce výchovného poradcu

 
 

ŠKOLSKÝ

PSYCHOLÓG

Mgr. Dana Bašnárová

034 698 3442

basnarova@sossenica.sk

Párny týždeň

Utorok, Štvrtok, Piatok

7:30 - 15:00

 

Nepárny týždeň

Utorok, Štvrtok, Piatok

7:30 - 15:00

 
       

Logo SOS - text vedla.png 


Stredná odborná škola

podnikania v remeslách a službách,

V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica

Odlúčené pracovisko praktického vyučovania

Štúrova 141/32, 905 01 Senica

Odbor: kuchár, čašník, predavač, cukrár


Zodpovedná vedúca: p. Katarína Stachovičová

   tel.: 034 651 2624

       e-mail: bistro@sossenica.sk

 

Školský internát

tel: 034 774 94 20

mobil: 0911 421 237


internat@sossenica.sk
 


(vedúci vychovávateľ)

Mgr. Juraj Gregor

0911 080 351
gregor@sossenica.sk
internat@sossenica.sk

(Vychovávatelia)

Ing. Viera Tomšová 

Ing. Marta Kubová

Mgr. Zuzana Kollárová

0911 421 237
internat@sossenica.sk

 

 

 

ZBOROVŇA

034 698 3444

SOŠ Senica – zvonenie

hodina

čas

1.

7 55    8 40

2.

8 45    9 30

3.

9 40  10 25

4.

10 35 11 20

5.

11 25 12 10

obedová prestávka

6.

12 40 13 25

7.

13 25 14 15

 

ADMINISTRATÍVA ŠKOLY

ÚČTAREŇ

p. Milota Cupáková

(účtovníčka)

034 698 3436

cupakova.milota@zupa-tt.sk

p. Júlia Sládková

(účtovníčka)

sladkova.julia@zupa-tt.sk

MZDOVÁ ÚČTAREŇ

p. Katarína Valentová

(mzdárka)

034 698 3441

valentova.katarina@zupa-tt.sk

HOSPODÁRKA

p. Hana Chovancová

(hospodárka)

034 698 3434

chovancova.hana@zupa-tt.sk

chovancova@sossenica.sk

VEDÚCA ŠJ

p. Erika Línková

(vedúca ŠJ)

034 698 3442

linkova.erika@sossenica.sk

 

 

 

 

ŠKOLNÍK

p. Vladimír Tomeček

(energetik + nákupy)

p. Lukáš Mihalcsak

034 698 34 31

tomecek@sossenica.sk

mihalcsak@sossenica.sk