pracovisko kadernícke


Kaderník - 3 roky, výučný list
Vlasová kozmetika - 2 roky, nadstavbové štúdium, denná forma, maturita /nový nadstavbový odbor/

Personálne zloženie strediska:

Bc. Marta Rosová - MOV   vedúca strediska  
Veronika Babiarová - MOV
Ľubica Jozefáková - MOV
Oľga Matulová - MOV


adresa: Senica, Továrenská 532  (bývalý areál SH)
telefón: 0905-550667

vyskúšajte naše služby

ppkader1 ppkader2

ppkader4 ppkader3