Prijímacie skúšky 2021/2022

Prijímacie skúšky na denné a externé štúdium
v školskom roku 2021/2022

 pdf

Výsledky prijímacieho konania podľa kritérií


odbor 6446 K - kozmetik

67PK6

Prijatý

64JR2

Prijatý

84CL6

Prijatý

37DT2

Prijatý

96ZA7

Prijatý

94DR3

Prijatý

66FD1

Prijatý

55YZ1

Prijatý

48QE3

Prijatý

74LH7

Prijatý

68CM8

Neprijatý

45YG5

Neprijatý

69PC1

Neprijatý

23BJ1

Neprijatý

59QW2

Neprijatý

45QX5

Neprijatý

82JG8

Neprijatý

45QX7

Neprijatý

16GP9

Neprijatý

33JL6

Neprijatý

49RF8

Neprijatý

24CF9

Neprijatý

61LW1

Neprijatý

89BC3

Neprijatý

17MB5

Neprijatý

 

odbor 6442 K - obchodný pracovník

39TM3

Prijatý

61NR2

Prijatý

72HJ4

Prijatý

93GD5

Prijatý

28RD7

Prijatý

22KF6

Prijatý
   
pdf

Kritériá pre prijatie žiakov na štúdium do prvého ročníka študijných odborov a učebných odborov denného štúdia v školskom roku 2021/2022Prijímacie skúšky na denné a externé štúdium
v školskom roku 2020/2021

 pdf Výsledky prijímacieho konania podľa kritérií
  O pridelenom kóde žiaka sa treba informovať telefonicky na tel. číslach: 0911 825 891, 0905 547 882, 0905 547 881
   
   
pdf

Kritériá pre prijatie žiakov na štúdium do prvého ročníka študijných odborov a učebných odborov denného štúdia v školskom roku 2020/2021

   

Nové odbory na SOŠ Senica

 

Študijný odbor: 3693 K - technik energetických zariadení budov
Učebný odbor: 2954 H - mäsiar
Učebný odbor: 2466 H 02 - mechanik opravár stroje a zariadenia
Študijný odbor nadstavbový: 6403 L - podnikanie v remeslách a službáchOdbor masiar.png    Odbor obchodny pracovnik.png   Technik energetickych zariadeni budov.png

 Prihlášky na denné a externé nádstavbové štúdium zasielajte na adresu

SOŠ Senica, V. Paulínyho - Tótha 31/5, 905 01  Senica,

Formulár sa nachádza tu:
 pdf Prihláška na nadstavbové štúdium
pdf Prihláška na nadstavbové štúdium
 

V školskom roku sa budú otvárať tieto odbory:

Študijný odbor - 4. ročný

6446  K kozmetik6446 K - kozmetik

6444 K čašník, servírka6444 K - casnik,servirka

6442 K obchodný pracovník6442 K - obchodny pracovnik

 

2860 K chemik opreátor2860 K - chemik operator

3693 K - technik energetických zariadení budov 


Učebný odbor - 3. ročný

2487 H 01 autoopravár-mechanik2487 H 01 - autoopravar mechanik

3661 H murár3661 H - murar

3678 H inštalatér3678 H - instalater

2964 H cukrár2964 H - cukrar

2977 H cukrár, kuchár - 4.ročný2977 H - cukrar, kuchar

6445 H kuchár6445 H - kuchar

6456 H kaderník6456 H - kadernik

3675 H maliar3675 H - maliar

6424 H manikér - pedikér6424 H - maniker-pediker

6444 H čašník, servírka6444 H - casnik,servirka.jpg

2962 H pekár2962 H - pekar

 

2954 H - mäsiar

 

2466 H 02 - mechanik opravár stroje a zariadenia

Učebný odbor - 2. ročný

3161 F praktická žena3161 F - prakticka zena

3686 F stavebná výroba3686 F - stavebna vyroba


Nadstavbové štúdium - Študijný odbor - 2. ročný - aj EXTERNOU FORMOU

6421 L spoločné stravovanie 6421 L - spolocne stravovanie

6426 L vlasová kozmetika 6426 L - vlasova kozmetika

3757 L  dopravná prevádzka 3757 L - dopravna prevadzka

 

3659 L stavebníctvo 3659 L - stavebnictvo

 6403 L - podnikanie v remeslách a službách