Aerobicmaratón stredných škôl

...v tanečnej sále ESKO v Senici