Európske solárne dni .... zaujalo nás Slnko

Zapojili sme do celoeurópskej informačnej kampane pod názvom Európske solárne dni, ktoré sú  organizované Slovenskou agentúrou pre obnoviteľné zdroje energie (Slovak RE Agency).  V aktivte s našou školou boli všetky ZŠ mesta Senica.