Hudobný koncert bývalých absolventov školy

Zorganizovali sme pre nich „Hudobný koncert“, ktorého hlavnými aktérmi, muzikantmi, a tiež spevákmi boli bývalí absolventi našej školy.

 

VIDEO

Koncert absolventov