Návšteva školy štátnou tajomníčkou MŠVVaŠ

Štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová v utorok 28. marca 2017 navštívila našu školu.