Školské kolo SOČ

Študenti prezentovali svoje práce v 17 súťažných odboroch