Deň otvorených dverí na SOŠ s Mikulášom

...už tradične bol na našej škole Deň otvorených dverí