2008 - Exkurzia Vínna cesta

Po stopách vinárov a vinohradníctva sa vybrali aj naši študenti  1. I, 1. H spoločné stravovanie a žiaci trojročného učebného odboru čašník 3.  F. Uvedenú tematickú majú zaradenú do maturitných tém a otázok na záverečné skúšky. Okrem poznávania slovenských vín a vinohradníckej a vinárskej histórie  v Národnom salóne vín v Pezinku žiaci navštívili i Strednú ovocinársko-vinohradnícku školu v Modre, kde mali, rovnako ako aj v Národnom salóne vín, odborný výklad a sprievodcu. Na záver žiaci navštívili historickú izbu a Múzeum Ľ. Štúra v Modre.