2009 - 10. ročník prezentácie stredných škôl

Mnohí deviataci už intenzívne premýšľajú, kam po skončení základnej školy. Aby sme pomohli mladým pri výbere svojho budúceho povolania, zúčastnili sme sa 11. novembra 2009 a 26. novembra 2009 10. ročníka prezentácie stredných škôl. Na prezentácii na Myjave i v Skalici sme ako škola dostali a využili priestor na priblíženie našej školy žiakom z regiónu Myjava a Skalica.