2010 - Mosty na Moravu - aktivita 3

Prezentácia odborných zručností žiakov v odboroch autoopravár a obchodný pracovník