Rekvalifikačné kurzy

Rekvalifikačné kurzy na SOŠ Senica

 Zistili ste, že si potrebujete doplniť kvalifikáciu alebo získať novú kvalifikáciu ?  

Ponúkame Vám možnosť získať úplnú kvalifikáciu v rekvalifikačných kurzoch prostredníctvom projektu REPAS .

Prihlášky na rekvalifikačné kurzy zasielajte na adresu školy SOŠ Senica.

 

Prihláška na rekvalifikačný kurz - formulár PDF

Prihláška na rekvalifikačný kurz -word

Na otvorenie kurzu musí byť min. 10, max. 12 záujemcov.

Dĺžka trvania kurzu je  3 -4   mesiace. Vyučovanie bude v poobedňajších hodinách od 13.30 hod do 19.30 hod. (pondelok – piatok), v sobotu od 8.00 do 13.30 hod.

V prípade naplnenia kurzu do 31.7.2017 je predpokladaný začiatok kurzu v druhej polovici mesiaca september.

Pre ďalšie informácie kontaktujte sekretariát SOŠ Senica: 034 651 3790 sossenica@sossenica.sk


Zoznam rekvalifikačných kurzov realizovaných

Strednou odbornou školou, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica

 

Názov kurzu

Druh kvalifikácie

Rozsah hodín

Cena kurzu

Získaný doklad

Kozmetik - kozmetička

Úplná

450

851,60 €

Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu

Kaderník - kaderníčka

Úplná

450

900 €

Osvedčenie o absolvovaní AVP

Kuchár - kuchárka

Úplná

500

945 €

Osvedčenie o absolvovaní AVP

Čašník - servírka

Úplná

500

860 €

Osvedčenie o absolvovaní AVP

Cukrár - cukrárka

Úplná

280

551,60 €

Osvedčenie o absolvovaní AVP

Inštalatér

Úplná

500

945 €

Osvedčenie o absolvovaní AVP

Murár

Úplná

500

945 €

Osvedčenie o absolvovaní AVP

Evidovaní uchádzači na úrade práce informujte sa na ÚPSVaR v Senici, číslo dverí 66. Finančné náklady za kurz budú hradené cez  ÚPSVaR na základe osobnej konzultácie na ÚPSVaR (pred podaním prihlášky).