Študentská rada

Pozvánka

Pozývam  členov študentskej rady  1. 12. 2015   na pracovné stretnutie s riaditeľom školy P. Paradeiserom.

 Program:

1.  Doplnenie študentov  z prvého ročníka  a nadstavbového štúdia do študentskej rady.

2. Prerokovanie plánu práce a aktivít študentskej rady v aktuálnom školskom roku.

3. Vymenovanie nových zástupcov  do mestského parlamentu.

 Predseda študentskej rady    Michaela Holičová

 


 

Čo je študentská školská rada ?

- zvolený "orgán", respektíve skupina študentov, ktorí reprezentujú názory a záujmy svojich spolužiakov a presadzujú ich na rokovaniach s vedením školy
- iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý sa vyjadruje k otázkam výchovy a vzdelávania


Čo robí študentská školská rada ?

- vyjadruje sa k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy vzdelávania
- podieľa sa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku
- predkladá riaditeľovi a vedeniu školy návrhy a stanoviská, na ktorých sa dohodli členovia rady
- organizuje tradičné podujatia školy /imatrikulácia,súťaže.../
- zlepšuje komunikáciu a informovanosť medzi žiakmi, učiteľmi a vedením školy
- predkladá návrhy do plánu práce školy
- spolupracuje s mestským študentským parlamentom

 

icoliv Štatút študentskej školskej rady

 

Členovia Študentskej rady v školskom roku 2010-2011

1. Eva Chropúvková    II.D
2. Natália Vašková
3. Lucia Biharyová    III.H
4. Sabina Vaňková
5. Jana Babirátová
6. Romana Hurbanová
7. Kristína Korčáková    II.H
8. Lucia Blanáriková
9. Barbora Václavíková
10. Petra Chropúvková
11. Lívia Rybecká
12. Veronika Novomeská    II.J VK
13. Miroslava Tomková
14. Natália Ladovičová
15. Lucia Baňovičová
16. Michal Kačenák    II.I SS
17. Dominika Uhrínková
18. Petra Rúthová

 

MESTSKÝ  ŠTUDENTSKÝ  PARLAMENT
poradný, kontrolný a iniciatívny orgán primátora mesta

začiatky:

november 2001
zrodila sa myšlienka založenia, iniciátormi boli D.Kopecká a J.Cigánek
január 2002
uskutočnilo sa prvé stretnutie zástupcov SŠ u primátora Senice
február 2002
konalo sa ustanovujúce zasadnutie študentského parlamentu
marec 2005
vznikla redakčná rada, ktorá pripravuje prílohu informačného mesačníka mesta Naša Senica s názvom „Študentské listy“


štruktúra a fungovanie:

- každá SOŠ v Senici má možnosť nominovať zástupcov (za našu školu to v priebehu rokov 2002 – 2009 boli Monika Záškvarová, Alica Bartošová, Dana Labová, Zuzana Velická, Bohuslava Hrubšová, Marián Holenka, Pavol Rožič, Darina Chudá, Simona Juračková)

- študenti si volia parlamentný výbor, ktorý tvorí päť zástupcov SŠ, koordinátor z CVČ a tajomník z MsÚ Senica

- parlamentný výbor je oficiálne menovaný primátorom mesta

- parlament sa stretáva raz za mesiac a podáva návrhy, podnety a pripomienky primátorovi mesta, ktorý je povinný sa nimi zaoberať

 

Pracovné stretnutia:

Stretnutie študentskej rady v OA Senica

sudrada1 studrada2 studrada3

studrada4 studrada5 studrada6

 

Stretnutie s riaditeľom školy

riadskoly1 riadskoly2 riadskoly3

riadskoly4 riadskoly5 riadskoly6

 

Deň študenstva u primátora mesta Senice

dsmuse1 dsmuse2 dsmuse3

dsmuse4 dsmuse5 dsmuse6

 

17. november - svetlonosenie

svetlo1 svetlo2 svetlo3

svetlo4 svetlo5 svetlo6

 

Mikuláš 2010

mikulas1 mikulas2 mikulas3

mikulas4 mikulas5 mikulas6

 

Literárno-hudobný večer

Dňa 27. 1. 2012 sa uskutočnilo príjemné posedenie pri teplom čaji s poetkou Zdenkou Lacikovou, ktoré organizovalo CVČ Senica  v budove DAV. Celým večerom nás sprevádzali dvaja mladí hudobníci, ktorí večerný program oživili. Na úvod nám pani Laciková porozprávala o svojej začínajúcej kariére spisovateľky. Napísala niekoľko poetických diel pre dospelých  /Rátanie splnov/, ale aj pre malé deti  /Poviem ti rozprávku/. Bola pozvaná aj senická spisovateľka pani Elena Kálková, ktorá píše poéziu a krátku prózu  / Odkazy, Iná, Podoby pravdy/. Rovnako, ako pani Laciková, aj ona rozprávala o svojej kariére už od útleho veku. Na posedenie prišli aj žiaci, ktorí chceli odprezentovať svoje poviedky a úryvky z vlastných kníh. Všetky diela boli napísané ako próza, takže najviac to mohla komentovať pani Kálková, ktorá sa próze venuje. Pani Lacikovej sa očividne všetky diela páčili a bola z celého večera veľmi nadšená. Od pani Kálkovej sme dostali všetci piati užitočné komentáre k dielam a rady do budúcnosti. Na záver sme si vypočuli zopár skladieb od chlapcov a dali sme si podpísať knihy od pani Lacikovej. Myslím, že to bol veľmi príjemný večer a dobrá skúsenosť pre nás, mladých spisovateľov. Dúfam, že nás príde ešte niekedy pani Laciková navštíviť a študentov sa zúčastní oveľa viac.

Alexandra, II.H     

     

  

 

„Nie sme zlí ...“

... slová piesne, ktorá v tomto období zaznieva na stužkových slávnostiach.

Nikto z nás určite nepochybuje o tom, že máme veľa šikovných a úspešných študentov. Mnohí nás o svojich kvalitách denne presviedčajú na hodinách teoretického a praktického vyučovania, mnohí úspešne reprezentujú našu školu na rôznych súťažiach, zapájajú sa do rozmanitých aktivít školy, mesta, kraja ... o väčšine z nich informuje školská web stránka.
Medzi našimi študentmi je určite veľa takých, ktorí zmysluplne a zaujímavo vypĺňajú aj svoj voľný čas, no my o nich ani nevieme.
 Jednou z nich je Alexandra Bôriková, študentka tretieho ročníka študijného odboru kozmetik. Nenápadné, sympatické dievča, ktorému prirástla k srdcu literatúra. Svoj kladný vzťah k nej už viackrát dokázala svojou účasťou na literárnych podujatiach ... literárna súťaž „Keď si vymýšľam“ v tvorbe sci-fi poviedky, stretnutia s regionálnymi spisovateľmi na podujatiach CVČ v Senici...
Umelecké slovo jej učarovalo natoľko, že ho nielen číta, ale sama aj píše. V detstve to boli dlhé denníky a životopisy blízkych z jej okolia, potom, deď mala asi dvanásť , prišla prvá poviedka ... Napísanie knihy trvalo približne tri roky. Impulzom bol jeden sen a malý chlapec z maminej škôlky ... tenučký zošit, pero, počítač ... a túžba, splniť si svoj sen – vydať knihu.
Držíme jej palce a veríme, že jej sen sa splní.

Mgr. Jarmila Michalková
koordinátorka ŠR