Súťaže

 

 

Enersol 2016

VOLKWAGEN A SOŠ SENICA

VW inovuj

VW inovuj

Názov projektu:              Inovuj svoju školu! (http://newschool.sk/)

- projekt je určený žiakom spolupracujúcich stredných odborných škôl

- cieľom projektu je zapojenie žiakov do inovovania, zlepšovania ich školského prostredia; maximálna výška navrhovanej inovácie je 700 Euro

- zadávatelia výherných projektov budú finančne ohodnotení (1. – 3. miesto)

- pripravená je podporná marketingová kampaň (roll-upy, plagáty, vizitky, newsletter, školský rohlas, WiFi Interstitial)

Časový harmonogram:

 10.11.2014                          Spustenie webovej stránky s možnosťou prihlasovania projektov

26.01.2015                          Ukončenie prihlasovania projektov

02.02.2015                          Zverejnenie prihlásených projektov a štart verejného hlasovania

31.03.2015                          Ukončenie hlasovania za projekty

Apríl 2015                           Zverejnenie víťazných projektov a víťazov

05 – 07/2015                      Realizácia víťazných projektov

I. ročník  súťaže v líčení s názvom  PINK – MYSLI NA RUŽOVO“

obrazok licenie.jpg

Enersol 2015

 

Zenit 2013