Pozvánka na rodičovské združenie

Vážení rodičia,

srdečne Vás pozývame na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v priestoroch našej školy dňa 12.10.2022 o 15.00 hod. v jednotlivých triedach. 

4.10.2022

Pozvánka

Pozývame Vás na verejné stretnutie k Participatívnemu rozpočtu TTSK, ktoré sa uskutoční na našej škole dňa 14.09.2022 o 17,00 hod. v budove školského internátu.

9.9.2022

Slávnostné otvorenie šk. roka 2022/2023

Vážení rodičia, milí žiaci,

Slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční 05. 09. 2022 o 8,00 hod. v školskej jedálni pre žiakov prvých ročníkov, pre ostatných žiakov v jednotlivých triedach.

Každý žiak pri nástupe do školy predkladá potvrdenie o bezpríznakovosti. Potvrdenie o bezpríznakovosti žiaka môžu zákonní zástupcovia alebo plnoletí žiaci odovzdať triednym učiteľom elektronicky prostredníctvom Edupage alebo osobne 05.09.2022.

Potvrdenie o bezpríznakovosti 2022/2023

30.8.2022

Komisionálne skúšky druhého polroka šk. roka 2021/2022

Komisionálne skúšky druhého polroka šk. roka 2021/2022 v opravnom termíne budú 24. 08. 2022 od 8.00 h. v budove školy.

9.8.2022

DIVA Z HOLLYWOODU

29.6.2022

MLADÝ ZÁCHRANÁR TRNAVSKEJ ŽUPY

Dňa 22.6. 2022 sme si preverili vedomosti v oblasti poskytovania prvej pomoci.

VUC Trnava organizoval 2.ročník súťaže Mladý záchranár, ktorej sa zúčastnilo 24 škôl z trnavského kraja.

28.6.2022
Zobraziť všetky »