Súťaž v informatike

30.1.2012

Projekt Eko-mapa Slovenska

30.1.2012

Exkurzia Danubiagastro a Slovkiatour

24.1.2012

Olympiáda v nemeckom jazyku

20.1.2012

Všeobecno vedomostný kvíz v ANJ a NEJ

18.1.2012

Modrá škola - voda pre budúcnosť

16.1.2012
Zobraziť všetky »