Vianočný pozdrav

Prajeme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojich najbližších, veľa zdravia, šťastia, osobných  a pracovných úspechov v novom roku.

23.12.2021

Darček pre detské oddelenie v nemocnici Skalica

21.12.2021

Dištančné vyučovanie

Minister školstva, vedy, výskumu a športu svojim rozhodnutím číslo 2021/21911:2-A1810 zo dňa 8. decembra 2021 podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodol, že s účinnosťou od 13. decembra 2021 do 17. decembra 2021 mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v stredných školách. Pre žiakov bude zabezpečené dištančné online vzdelávanie cez MS Teams.

10.12.2021

Mikuláš

Pred pár rokmi Mikuláš nemal problém s príchodom do školy. Po minulom roku, kedy sa žiaci vzdelávali v tomto predvianočnom období len dištančnou formou, sa aspoň tento rok podarilo Mikulášovi nazrieť do tried.

8.12.2021

Maturanti

.....tešme sa, kým sme ešte mladí

2.12.2021

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

.... dnes sme s láskou a radosťou odovzdali 40 krásnych darčekových krabíc do EUROPE DIRECT Senica, Mgr. M. Štítnemu a tým sme zabalili do topánkovej krabice aspoň trochu lásky a vianočnej pohody pre seniorov v regióne Senica.

Všetkým veľmi pekne ĎAKUJEME

30.11.2021
Zobraziť všetky »