Zelená stužka

Od 8.11. 2019 nosia študenti 2.G triedy pripnutú zelenú stužku - stužku nádeje.

22.11.2019

Imatrikulácia

Imatrikulácie prvákov, teda ich uvítanie v novej škole, sú školskou tradíciou. Tento rok sa konali 20. 11. 2019 v školskej jedálni.

 

21.11.2019

... IŠLI SME DO RAJA....

Dňa 14. 11. 2019 žiaci odborov cukrár kuchár, čašník, obchodný pracovník a kozmetička navštívili mliekareň Rajo a.s. v Bratislave.

18.11.2019

Barmanskej súťaže o „Putovný pohár župana TTSK“

Dňa 15.11.2019 sa na Strednej odbornej škole obchodu a služieb konal 7.ročník barmanskej súťaže o „Putovný pohár župana TTSK“

18.11.2019

22. október 2019 a osem „statočných“...

Už ani neviem, koľko ich za tie roky bolo, ale veľa, koľko tej najvzácnejšej tekutiny pomohlo zachrániť nejeden ľudský život.

14.11.2019

Záložka do knihy spája školy

Už niekoľko rokov sa každý školský rok zapájame do celoslovenského projektu s názvom, ktorý hovorí , o čom asi projekt je, a to:  Záložka do knihy spája slovenské školy.

11.11.2019
Zobraziť všetky »