September v internáte ...

Jeseň už zavítala do školského internátu. Poznať to na výzdobe, ktorú v týchto dňoch žiaci pripravujú. Ako prví ozdobili interiér internátu ježkovia, vyrobení z PET fliaš.

6.10.2021

Vážení rodičia,

prosíme Vás, rodičov, ktorí mate záujem kandidovať ako zástupca rodičov do Rady školy pri Strednej odbornej škole podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, aby ste do 28. septembra 2021 vyplnili súhlas s kandidatúrou do Rady školy a doručili do Strednej odbornej školy podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, 905 01  Senica. Zároveň Vás pri súhlase prosíme o Vašu stručnú charakteristiku z dôvodu predstavenia kandidátov pri voľbe zástupcov rodičov.

Ďakujeme.

20.9.2021

OZNAM PRE ŽIAKOV ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU

Pravidlá nástupu do školského internátu v šk. roku 2021/2022:

Nástup do ŠI je 1. septembra 2021 podľa rozpisu, ktorý ste dostali spolu s rozhodnutím o prijatí do ŠI.

30.8.2021

Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

Vážení rodičia, milí žiaci,

slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční 02. 09. 2021 o 8:00 h. v jednotlivých triedach v budove školy. Zoznam všetkých tried bude vyvesený na vchodových dverách. Budova školy bude pre príchod žiakov otvorená od 07:30 do 08:00 h.

30.8.2021

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

30.8.2021

Prijímacie skúšky do nadstavbového štúdia

Dňa 27. 08. 2021 o 8:00h. - Prijímacie skúšky do nadstavbového štúdia 

17.8.2021
Zobraziť všetky »