22. október 2019 a osem „statočných“...

Už ani neviem, koľko ich za tie roky bolo, ale veľa, koľko tej najvzácnejšej tekutiny pomohlo zachrániť nejeden ľudský život.

14.11.2019

Záložka do knihy spája školy

Už niekoľko rokov sa každý školský rok zapájame do celoslovenského projektu s názvom, ktorý hovorí , o čom asi projekt je, a to:  Záložka do knihy spája slovenské školy.

11.11.2019

„protidrogový vlak“

Dňa 8.11.2019 žiaci 1.D a 1.G triedy absolvovali  zaujímavý program na železničnej stanici v Senici, kde bol pristavený „protidrogový vlak.“

10.11.2019

Stolnotenisový turnaj na ŠI

V mesiaci október sa v školskom internáte uskutočnil stolnotenisový turnaj.

6.11.2019

Návšteva Jozefa Golonku

18. októbra navštívil našu školu Jozef Golonka.

5.11.2019

Prezentácii stredných škôl

SOŠ Senica na Prezentácii stredných škôl v Senici 2019

5.11.2019
Zobraziť všetky »