Prijímacie skúšky 2020/2021

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu sa presúvajú termíny podávania prihlášok

Nové kritériá na prijímacie skúšky 2020

10.5.2020

Zmena v hodnotení žiakov

Na konci školského roka 2019/2020 sa nebudú klasifikovať predmety: Telesná a športová výchova, Etická výchova, Náboženská výchova.


30.4.2020

Termíny a organizácia prijímacích skúšok na stredné školy

Minister školstva rozhodol o termínoch a organizácii prijímacích skúšok na stredné školy

30.4.2020

Odbornící na mentálne zdravie - telefónne linky

LINKA_KOMU SLUZI_PREZENTACIA_akt_16_9.jpg LINKA_NAZOV_PREZENTACIA_akt_16_9.jpg

6.4.2020

Úlohy cez Edupage

Žiaci sú povinní plniť príkazy učiteľov a zadania riadne spracovávať.

24.3.2020
Zobraziť všetky »