Oznámenie výsledkov výberového konania na funkciu riaditeľa Strednej odbornej školy v Senici

Oznámenie výsledkov výberového konania na funkciu riaditeľa Strednej odbornej školy v Senici

1.7.2019

Exkurzia – Víno Masaryk Skalica

Dňa 13. 6. 2019 študenti našej školy odbor čašník, servírka navštívili výrobu vína Masaryk Skalica. Celou výrobou ich sprevádzal majiteľ pán Masaryk. Študenti sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií o výrobe vína rôzneho druhu, spôsob balenia, ale aj ...

28.6.2019

Výsledky Prijímacích skúšok 2. kolo - 24.6.2019

Výsledky Prijímacích skúšok 2. kolo - 24.6.2019

24.6.2019

Výmenné stáže v rámci projektu „Fašiangy Turíce, Veľká noc príde“

Projekt Fasiangy

SOŠ Senica sa spoločne so SŠ Charbulova Brno zapojila do zaujímavého projektu na podporu programu cezhraničnej spolupráce. Projekt Fašiangy Turíce, Veľká noc príde – poznávanie kultúrnych tradícií pokračoval výmennými stážami v odboroch kozmetik a kaderník v termínoch od 11.03. – 15.03.2019 a 01.04. – 05.04.2019.  Výmenných stáži  sa zúčastnili žiaci III.D Kozmetik

Čítať viac na zobraziť

17.6.2019

Garden párty čašníkov pri školskom internáte

Prichádza letný čas a s ním i čas grilovačiek. Tento čas motivoval i našich študentov z odboru čašník, servírka, ktorí pripravili dňa  4. 6. 2019 „Garden párty“ spojenú s grilovačkou.

Čítať viac na zobraziť

9.6.2019

Gaudeamus igitur - maturita

Ukončené stredoškolské štúdium je pre maturantov prvým veľkým úspechom. Mnohým štvrtákom a druhákom nadstavbárom spadol v máji zo srdca obrovský balvan – prvá vážna skúška v študentskom živote, maturita.

Tento slávnostný okamžik odovzdávania maturitných vysvedčení sa uskutočnil v slávnostnom prostredí v obradnej miestnosti MsÚ Senica, za prítomnosti primátora mesta Senica Martina Džačovského, riaditeľa SOŠ Senica Pavla Paradeisera, vedenia SOŠ Senica, učiteľov,...

Čítať viac na zobraziť

4.6.2019
Zobraziť všetky »