Kaderníčky a kozmetičky opäť súťažili

S cieľom rozvíjať záujem mládeže o odborné vzdelávanie a praktické zručnosti v odboroch Kaderník a Vizážista zorganizoval Štátny inštitút odborného vzdelávania Bratislava súťaž s názvom Skills Slovakia – Ukáž čo vieš – Kaderník.

29.4.2021

Deň Zeme - Test ekologickej inteligencie

Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne koná 22. apríla. Tento sviatok je ovplyvnený pôvodným dňom Zeme, ktorý sa konal počas osláv jarnej rovnodennosti, 21. marca a oslavoval príchod jari. V modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na vplyv ničenia životného prostredia, a rozvíjajúcu sa diskusiu o možných riešeniach zabrániť znečisteniu.  Čítaj ďalej...

29.4.2021

Oznam

Oznamujeme, že škola prechádza na Covid školský automat vydaný MŠVVaŠ SR, ktorý slúži na rýchle orientovanie sa pri zabezpečovaní prezenčného a dištančného vzdelávania v školách pre žiakov podľa podmienok určených v rozhodnutí Pandemickej komisie Vlády SR, Ústredného krízového štábu, a v uzneseniach Vlády SR, Úradu verejného zdravotníctva SR, v rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu a podľa pravidiel COVID AUTOMATU, vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR s ohľadom na epidemiologickú situáciu COVID-19 na území Slovenskej republiky.


23.4.2021

Pokyn riaditeľky školy k určeniu príbuzných predmetov

Pokyn riaditeľky školy k určeniu príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia predmetov  pre MS a ZS žiakov Strednej odbornej školy podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica v školskom roku 2020/2021

23.4.2021

Od 19.04.2021 škola prechádza na prezenčnú formu vzdelávania pre končiace ročníky.

18.4.2021

Marec - mesiac knihy

Kniha, najväčší priateľ človeka... ako dopadla výzva?

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili a poslali fotky kníh, ktoré práve čítajú. 

14.4.2021
Zobraziť všetky »