Kuchári nezaháľajú

Počas odborného výcviku pripravujeme predjedlá, polievky, hlavné jedlá s prílohami a dezerty. Varíme jedlá z bežne dostupných surovín, ale aj jedlá, ktoré by ste na jedálnom lístku reštaurácie v Senici hľadali márne.

14.4.2021

ENERSOL - SK

24. až 26. marca už  jedenásty krát žiaci súťažili so svojimi projektami v oblasti ochrany životného prostredia v celoslovenskom kole  ENERSOL SK, ktoré organizovala naša škola, z dôvodu aktuálnej pandemickej situácie vo virtuálnom prostredí.

9.4.2021

oznam

Oznamujeme zákonným zástupcom a žiakom, že na základe epidemiologickej situácie v okrese Senica bude od 29. marca 2021 do odvolania pokračovať výchovno-vzdelávací proces pre všetky ročníky dištančnou formou a školský internát zostáva naďalej zatvorený.

26.3.2021

Maturitné skúšky a záverečné skúšky - zmena

V školskom roku 2020/2021 sa maturitné skúsky rušia. Známka z ústnej a praktickej maturity a jej teoretickej časti sa vypočíta podľa priemeru známok žiaka z predmetu.

Bližšie informácie nájdete na webovej stránke MINEDU:

https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-o-terminoch-a-organizacii-internej-casti-maturitnej-skusky-v-skolskom-roku-20202021/

https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-o-terminoch-a-organizacii-zaverecnej-skusky-absolventskej-skusky-zaverecnej-pomaturitnej-skusky-a-celkoveho-zhodnotenia-manualnych-zrucnosti-v-skolskom-roku-20202021/

22.3.2021

OZNAM

Na základe zlepšujúcej sa epidemiologickej situácie a z dôvodu blížiacich sa maturitných skúšok škola prechádza na prezenčnú formu vzdelávania pre končiace ročníky od 22.03.2021. Školský internát sa neotvára.

19.3.2021

Marec je, bol a vždy bude mesiac knihy - výzva

Kniha, najväčší priateľ človeka, od nepamäti patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starých. A o to viac je to pravda v tomto náročnom pandemickom období. Prečo si mesiac knihy pripomíname práve v marci?

Marec - mesiac knihy bol prvýkrát v bývalom Československu vyhlásený v roku 1955 na počesť Mateja Hrebendu a ako snaha o udržanie a podporenie trvalého záujmu o knihy.

17.3.2021
Zobraziť všetky »