Medzinárodná konferencia Enersol EU 2019

Z celoslovenského kola postúpilo 17 prác z Hlavnej a Tvorivej kategórie na 16. Medzinárodnú konferenciu Enersol EU, ktorá sa konala v Kultúrnom dome Senica dňa 11. a 12. apríla 2019 a hlavný organizátor tejto konferencie bola Stredná odborná škola Senica pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, Asociácie Enersol, Ministerstvo životného prostredia Českej republiky, Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy ČR a Ministerstvo priemyslu a obchodu ČR. Konferenciu finančne podporila Slovenská agentúra životného prostredia, ŠIOV, COOP Jednota Senica a tento projekt bol realizovaný vďaka podpore EkoFondu a jeho zriaďovateľa, Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava.

Čítať viac na zobraziť

17.4.2019

Celoslovenské kolo súťaže Enersol SK 2019

V SOŠ Senica sa 9. a 10. apríla 2019 konal už 9. ročník celoslovenského kola súťaže Enersol SK. Do tejto súťaže postúpilo 16 projektov v Hlavnej kategórii, 16 projektov v Tvorivej kategórii a 12 projektov v Propagačnej kategórii z krajských kôl. Tento rok sa zúčastnili súťaže všetky kraje Slovenska spolu 46 súťažiacich. Medzi súťažiacimi boli aj naši študenti Karolína Chudá s prácou „Vyhrievaný posed“ v Hlavnej kategórii a Jakub Korych s prácou „Interaktívny turistický chodník“ v Propagačnej kategórii.

16.4.2019

Veľtrh CONECO – RACIOENERGIA 201

Dňa 28. 3. 2019  sme navštívili so žiakmi odborov murár a inštalatér výstavisko INCHEBA EXPO Bratislava, kde sa konal veľtrh CONECO – RACIOENERGIA 2019.

Čítať viac na zobraziť

9.4.2019

10. stretnutie Študentský školských rád

28. marca 2019 sa uskutočnilo už 10. stretnutie Študentský školských rád všetkých stredných škôl v meste pod vedením koordinátorky...{#emotions_dlg.laughing}

Čítať viac na zobraziť

29.3.2019

Opäť sme darovali

Po necelom polroku opäť a zasa študenti darovali krv

Čítať viac na zobraziť

29.3.2019

Veľká medaila sv. Gorazda

Spolu 62 učiteliek, učiteľov a ďalších pracovníkov v školstve ocenilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pri príležitosti blížiaceho sa Dňa učiteľov. Z rúk ministerky školstva Martiny Lubyovej si v pondelok 25. marca na už tradičnej slávnosti v Bratislave prevzali veľké a malé medaily sv. Gorazda, ako aj ďakovné listy.

Veľkú medailu si z rúk ministerky prevzal aj Mgr. Pavol Paradeiser, dlhoročný riaditeľ Strednej odbornej školy V. P. Tótha Senica, a to za celoživotnú pedagogickú prácu a popularizáciu duálneho vzdelávania.

Čítať viac na zobraziť

26.3.2019
Zobraziť všetky »