Danubius gastro a ITF Slovakiatour 2019

25. januára 2019 sme už po štvrtý krát navštívili výstavu Danubius gastro a ITF Slovakiatour 2019 na výstavisku Incheba Bratislava. Zúčastnili sa jej študenti  SOŠ Senica z odborov cukrár kuchár, čašník, obchodný pracovník, mäsiar a podnikanie v remeslách a službách...

Čítať viac na zobraziť

4.2.2019

Projekt Fašiangy - Gastro Junior Brno – Bidfood Cup 2019

Projekt Fasiangy

Prvá výmenná stáž v rámci projektu "Fašiangy, Turice, Veľká noc príde - poznávanie kultúrnych tradícií" sa uskutočnila od 14. 01. 2019 do 18. 01. 2019.

V rámci výmennej stáže sme sa zúčastnili  25. ročníka celorepublikového finále mladých talantovv odboroch kuchár, cukrár, ... ako odborného doprovodného programu mezinárodných veľtrhov cestovného ruchu GO a REGIONTOUR. Súťaž sa konala na výstavišti Brno.

Čítať viac na zobraziť

21.1.2019

Enersol SK a Medzinárodná súťaž v SOŠ Senica

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlasuje 9. ročník súťaže ENERSOL SK.

Organizačným, technickým a finančným zabezpečením súťaže je poverený Štátny inštitút odborného vzdelávania Bratislava.

Realizátor celoštátneho kola súťaže je Stredná odborná škola Senica a uskutoční sa v dňoch 9. a 10. apríla 2019.

 
 
18.1.2019

70. výročie založenia školy

Školský rok 2018/2019 je pre našu školu významným historickým medzníkom. Oslavuje 70. výročie svojho založenia. Každé jubileum je priestorom pre hodnotenie uplynulých rokov, je priestorom na hodnotenie úspechov, na stretnutia a spomienky. Zároveň je vhodnou príležitosťou na diskusiu o ďalšom napredovaní, o nových možnostiach.

Čítať viac na zobraziť

10.1.2019

Oznam

Riaditeľ Strednej odbornej školy Senica oznamuje,  že na základe zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 150, odsek 5 udeľuje dňa 21. decembra 2018 riaditeľské voľno z dôvou oslavy 70. výročia založenia školy.

Čítať viac na zobraziť
18.12.2018

Prišiel k nám Mikuláš!

Dňa 05.12.2018 do nášho školského internátu zavítal Mikuláš, čert a anjel.

Čítať viac na zobraziť

17.12.2018
Zobraziť všetky »