Oznam zákonným zástupcom a žiakom

Vážení rodičia, milí žiaci,

oznamujeme Vám, že od 12. 10. 2020 sa preruší vyučovanie na stredných školách a stredné školy prejdú na dištančné vzdelávanie. Zároveň vyzývame žiakov, aby necestovali na školský internát. O platom rozvrhu hodín budú žiaci informovaní prostredníctvom správy na Edupage.

11.10.2020

Mladý záchranár trnavskej župy

Trnavská župa zorganizovala 22.9. 2020 súťaž, ktorej cieľom bolo naučiť mladých ľudí poskytnúť základnú prvú pomoc. Bol to 1. ročník súťaže o putovný pohár župana VUC, kde sa stretli stredné školy a gymnázia v Trnavskom samosprávnom kraji.

24.9.2020

Oznam pre návštevníkov školy

21.9.2020

Aktualizované pokyny

21.9.2020

Manuál pre stredné školy-aktualizovaný

18.9.2020

Opatrenie hlavného hygienika SR

16.9.2020
Zobraziť všetky »