Vyučovací proces od 16.09.2020

Vážení rodičia, milí žiaci,
oznamujem Vám, že vyučovací proces bude od 16.09.2020 prebiehať v plnom rozsahu aj s obedmi za dodržania všetkých hygienických opatrení vydaných ÚVZ a MŠVVaŠ SR.

16.9.2020

Napísali o nás - Záhorák

ZAH 33_2020 web_Strana_03.jpg

4.9.2020

Pokyny upravujúce postup, organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania žiakov v SOŠPRaS Senica

Pokyny upravujúce postup, organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania žiakov v SOŠPRaS, Senica období od 1. septembra 2020.

31.8.2020

Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021

Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční 02. 09. 2020 o 8,00 hod. v jednotlivých triedach v budove školy.

31.8.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Dňa 28.08.2020 vydal UVZ SR zmenené opatrenia č. OLP/6848/2020 pri ohrození verejného zdravia.

31.8.2020

Oznam pre študentov 1. ročníka v šk. r. 2020/2021

Nakoľko v prihláške na štúdium sa pre výnimočný stav nevyžadovalo potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti, je potrebné vybaviť toto potvrdenie dodatočne a priniesť do školy pri nástupe 2.9. 2020. Ďakujeme za pochopenie.

icoword.jpg

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
pdf Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti


26.8.2020
Zobraziť všetky »