Zámer - prenájom nebytových priestorov školy

SOŠ Senica má zámer prenechať do nájmu nebytové priestory o celkovej rozlohe 316,74 m2 .

Bližšie informácie na Zobraziť

10.7.2018

Ukáž, čo dokážeš!

V dňoch 26. a 27. júna 2018 sme v rámci propagácie študijných a učebných odborov, ktoré ponúka naša škola absolventom základných škôl, pre žiakov ôsmych ročníkov senických základných škôl zorganizovali zábavné dopoludnie pod názvom „ UKÁŽ, ČO DOKÁŽEŠ!“

Čítať viac na zobraziť

2.7.2018

Navštívili sme Volkswagen

Jedného dňa prišla ponuka z obrovského podniku, ktorý má svoje korene v nemeckom meste Wolfsburg.

Áno prišla ponuka z Volkswagenu, aby naši študenti zo Strednej odbornej školy v Senici prišli a pozreli život ľudí a strojov v tomto obrovskom závode.

Čítať viac na zobraziť

15.6.2018

Prednáška: Neželané tehotenstvo

Pomaly  je pred nami leto a s ním spojených veľa chvíľ voľného času a tak sme si   preventívne dňa 6.6. 2018  dali odbornú prednášku na tému Neželané tehotenstvo, ktoré pre nás zabezpečila poradňa ALEXIS z Bratislavy. Zúčastnili sa jej ...

Čítať viac na zobraziť

6.6.2018

Ponuka nadstavbového štúdia - dennou aj externou formou

Pre absolventov 3-ročných odborov, ktorí si chcú doplniť stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou naša škola  v školskom roku 2018/2019 ponúka štúdium v 2 ročnom nadstavbovom odbore podnikanie v remeslách a službách.

Čítať viac na zobraziť

21.5.2018

Projekt - Finančná nezávislosť

Na našej škole prebehlo prvé kolo finančného vzdelávania. Zapojené boli maturitné ročníky III.D a II. E. Pokračovaním tohto projektu bol ďalší projekt Finančná nezávislosť. Žiaci, ktorí absolvovali workshop ocenili profesionálnu úroveň školiteľov..

Čítať viac na zobraziť

15.5.2018
Zobraziť všetky »