Vianoce 2018 - zákusky

Vzhľadom na naplnenie kapacity už objednávky

k vianociam 2018 neprijímame !

2018 - ZAKUSKY k vianociam.jpeg

9.11.2018

Študentské voľby

Dňa 25.10.2018 sa na Strednej odbornej škole uskutočnila aktivita s názvom „Študentské voľby 2018“. Študentské voľby organizuje Občianske združenie Pre stredoškolákov v spolupráci so školami na celom Slovensku. Na stránke https://www.studentskevolby.sk/ sa dozviete viac.

Čítať viac na zobraziť

29.10.2018

Milí študenti,

aj v tomto školskom roku sa uskutoční  informatická súťaž iBobor. V roku 2004 založila prof. dr. Valentina Dagienė v Litve informatickú súťaž, ktorej symbolom  sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých študentov.

Tešíme sa na Vás aj v tomto roku!

Čítať viac na zobraziť

26.10.2018

Riaditeľské voľno

SOŠ Senica, V. Paulínyho-Tótha 31/5, 905 01 Senica, zastúpená Mgr. Pavlom Paradeiserom, riaditeľom školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z. udeľuje  dňa 29. októbra 2018 (pondelok) žiakom SOŠ Senica riaditeľské voľno.

Čítať viac na zobraziť

23.10.2018

Projekt Drogy a zákon

Na našej škole každoročne v rámci Protidrogovej prevencie uskutočňujeme  v spolupráci s Policajným zborom v Senici prednášku s témou Drogy a zákon. Protidrogová prevencia pôsobí v prostredí školy a  v rámci tejto prevencie kpt. Mgr. Jana Dujková žiakom priblížila  18. 10. 2018 problematiku spojenú s tou témou. 

Čítať ďalej na zobraziť

19.10.2018

Komisionálne skúšky šk. roka 2017/2018 v opravnom a náhradnom termíne od 27. 08. 2018 do 30. 08. 2018

Komisionálne skúšky druhého polroka šk. roka 2017/2018 v opravnom a náhradnom termíne budú od 27. 08. 2018 do 30. 08. 2018,   od 8, 00 hod. v budove školy.

Harmonogram a rozpis učební bude umiestnený vo vestibule školy.

27.8.2018
Zobraziť všetky »