Mladý tvorca 2018

Každoročne sa naša škola zúčastňuje súťaže Tvorivý cukrár - Mladý tvorca v Nitre. Tento rok našu školu na súťaži zastupovala Nika Kuníková, žiačka 1. ročníka odboru kuchár - cukrár.

9.5.2018

24 hodinová štafeta v plávaní

Naši študenti spolu s učiteľmi telesnej a športovej výchovy sa zúčastnili 4. ročníka 24 hodinovej štafety v plávaní.

Čítať viac na zobraziť

9.5.2018

Naša škola sa pravidelne zapája do športových aktivít organizovaných mestom Senica a Spoločným školským úradom. Naši žiaci pravidelne reprezentujú školu. I tento krát sme sa zúčastnili majstrovstiev okresu vo futbale žiakov Stredných škôl. Víťaz postúpil na Župnú olympiádu v Trnave.

Čítaj viac na zobraziť

9.5.2018

Ornamentálna mapa Slovenska

Projekt „Ornamentálna mapa Slovenska" je súčasťou medzinárodného integračného projektu "Ornamental Map of the World", ktorý je zameraný na spoznávanie  národných kultúr a ochranu svetového kultúrneho dedičstva. Tento projekt spĺňa parametre Multikultúrnej výchovy a Regionálnej výchovy v rámci Roka európskeho kultúrneho dedičstva 2018. Do tohto projektu sa zapojili aj žiaci našej školy, ktorí vyhotovili  takzvané „ ohnisko“,

Čítať ďalej na zobraziť

3.5.2018

Projekt Drogy a zákon

V súlade s plánom úloh koordinátora protidrogovej prevencie na školský rok sa    30. apríla 2018 na našej škole uskutočnila  prednáška na tému "Drogy a zákon".  Prednášku pre študentov našej školy urobila kpt. Mgr. Jana Dujková.

Program preventívnej aktivity na škole robíme z toho dôvodu, že práve mládež v tomto veku považujeme za najviac ohrozenú, ale zároveň aj za najviac ovplyvniteľnú...

Čítať viac na zobraziť

30.4.2018

Varili a obsluhovali sme slovenského prezidenta

Žiaci v odbore cukrár - kuchár a čašník pod vedením MOV pripravili pohostenie v školskej jedálni, na mestskom úrade v Senici a Grand hoteli Senica.

Čítať viac na zobraziť

25.4.2018
Zobraziť všetky »