Ornamentálna mapa Slovenska

Projekt „Ornamentálna mapa Slovenska" je súčasťou medzinárodného integračného projektu "Ornamental Map of the World", ktorý je zameraný na spoznávanie  národných kultúr a ochranu svetového kultúrneho dedičstva. Tento projekt spĺňa parametre Multikultúrnej výchovy a Regionálnej výchovy v rámci Roka európskeho kultúrneho dedičstva 2018. Do tohto projektu sa zapojili aj žiaci našej školy, ktorí vyhotovili  takzvané „ ohnisko“,

Čítať ďalej na zobraziť

3.5.2018

Projekt Drogy a zákon

V súlade s plánom úloh koordinátora protidrogovej prevencie na školský rok sa    30. apríla 2018 na našej škole uskutočnila  prednáška na tému "Drogy a zákon".  Prednášku pre študentov našej školy urobila kpt. Mgr. Jana Dujková.

Program preventívnej aktivity na škole robíme z toho dôvodu, že práve mládež v tomto veku považujeme za najviac ohrozenú, ale zároveň aj za najviac ovplyvniteľnú...

Čítať viac na zobraziť

30.4.2018

Varili a obsluhovali sme slovenského prezidenta

Žiaci v odbore cukrár - kuchár a čašník pod vedením MOV pripravili pohostenie v školskej jedálni, na mestskom úrade v Senici a Grand hoteli Senica.

Čítať viac na zobraziť

25.4.2018

Návšteva prezidenta SR Andreja Kisku v škole

Dňa 25. 4. 2018 pán prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska, na pracovnej ceste v regióne Senica, navštívil Strednú odbornú školu v Senici.  Po spontánnom privítaní študentami a zamestnancami SOŠ Senica...

Čítať viac na zobraziť

25.4.2018

Medzinárodné kolo Enersol 2018 v Rakúsku – HTL Hollabrunn

Po úspešnej prezentácii projektov na celoslovenskom kole v našej škole SOŠ Senica postúpilo 10 prác na medzinárodné kolo do Rakúskeho Hollabrunnu. Privítala nás veľká Stredná škola HTL Hollabrunn. Prezentácie prebehli v dňoch 19. a 20. apríla 2018, ...

Čítať viac na zobraziť

21.4.2018

Finančná gramotnosť

Finančná gramotnosť je súbor znalostí, ktoré človeku umožňujú porozumieť peniazom  a financiám. Ide o to, ako v rôznych životných situáciách správne zaobchádzať s peniazmi. V rámci vzdelávania sa na našej škole uskutočnil projekt zameraný na finančnú gramotnosť, v ktorom boli zapojení študenti 2. a 3. ročníka študijných odborov.

Čítať viac na zobraziť

18.4.2018
Zobraziť všetky »