Projekt - Fašiangy, Turice, Veľká noc príde,..

Projekt Fasiangy

V rámci projektu "Fašiangy, Turice, Veľká noc príde,.." pokračujeme v spolupráci s SOŠ Charbulova Brno. Tentokrát sa uskutočnila druhá výmenná stáž študentov oboch škôl. Študenti z partnerskej školy boli na týždňovom pobyte na našej škole....

Čítať viac na zobraziť

12.2.2019

Súťaž v miešaní vínnych nápojov - VINNÝ COCKTAIL CUP 2019 BZENEC

V SOŠ v Bzenci sa ustutočnila už tradičná súťaž v miešaní nápojov  VINNÝ COCKTAIL CUP 2019 BZENEC. Žiaci našej školy sa zúčastňujú pravidelne a podávajú veľmi dobré výkony. Žiakov pripravujú majstri odborného výcviku,...

Čítať viac na zobraziť

12.2.2019

Danubius gastro a ITF Slovakiatour 2019

25. januára 2019 sme už po štvrtý krát navštívili výstavu Danubius gastro a ITF Slovakiatour 2019 na výstavisku Incheba Bratislava. Zúčastnili sa jej študenti  SOŠ Senica z odborov cukrár kuchár, čašník, obchodný pracovník, mäsiar a podnikanie v remeslách a službách...

Čítať viac na zobraziť

4.2.2019

Projekt Fašiangy - Gastro Junior Brno – Bidfood Cup 2019

Projekt Fasiangy

Prvá výmenná stáž v rámci projektu "Fašiangy, Turice, Veľká noc príde - poznávanie kultúrnych tradícií" sa uskutočnila od 14. 01. 2019 do 18. 01. 2019.

V rámci výmennej stáže sme sa zúčastnili  25. ročníka celorepublikového finále mladých talantovv odboroch kuchár, cukrár, ... ako odborného doprovodného programu mezinárodných veľtrhov cestovného ruchu GO a REGIONTOUR. Súťaž sa konala na výstavišti Brno.

Čítať viac na zobraziť

21.1.2019

Enersol SK a Medzinárodná súťaž v SOŠ Senica

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlasuje 9. ročník súťaže ENERSOL SK.

Organizačným, technickým a finančným zabezpečením súťaže je poverený Štátny inštitút odborného vzdelávania Bratislava.

Realizátor celoštátneho kola súťaže je Stredná odborná škola Senica a uskutoční sa v dňoch 9. a 10. apríla 2019.

 
 
18.1.2019

70. výročie založenia školy

Školský rok 2018/2019 je pre našu školu významným historickým medzníkom. Oslavuje 70. výročie svojho založenia. Každé jubileum je priestorom pre hodnotenie uplynulých rokov, je priestorom na hodnotenie úspechov, na stretnutia a spomienky. Zároveň je vhodnou príležitosťou na diskusiu o ďalšom napredovaní, o nových možnostiach.

Čítať viac na zobraziť

10.1.2019
Zobraziť všetky »