Záložka do knihy spája školy

Už niekoľko rokov sa každý školský rok zapájame do celoslovenského projektu s názvom, ktorý hovorí , o čom asi projekt je, a to:  Záložka do knihy spája slovenské školy.

11.11.2019

„protidrogový vlak“

Dňa 8.11.2019 žiaci 1.D a 1.G triedy absolvovali  zaujímavý program na železničnej stanici v Senici, kde bol pristavený „protidrogový vlak.“

10.11.2019

Stolnotenisový turnaj na ŠI

V mesiaci október sa v školskom internáte uskutočnil stolnotenisový turnaj.

6.11.2019

Návšteva Jozefa Golonku

18. októbra navštívil našu školu Jozef Golonka.

5.11.2019

Prezentácii stredných škôl

SOŠ Senica na Prezentácii stredných škôl v Senici 2019

5.11.2019

Kvety ako živé ...

Dňa 16. 10. 2019 sa žiaci 4. A triedy, učebného odboru cukrár kuchár, stretli s pani Alžbetou Rafčíkovou, ktorá im predstavila svoju nevšednú záľubu

24.10.2019
Zobraziť všetky »