Prezentovali sme našu školu

Každoročne sa v mesiaci november koná Prezentácia stredných škôl. Dňa 08. novembra 2017 bolo dejiskom mesto Myjava a o deň neskôr, 09. novembra 2017, mesto Senica. Prezentácie sa zúčastnila aj naša škola, ktorá oboznámila žiakov, rodičov aj verejnosť so študijnými aj učebnými odbormi.

Čítať viac na zobraziť

15.11.2017

Kurz zvárania pre študentov zadarmo!

S finančnou podporou Nadácie EPH pripravila SOŠ Senica  pre žiakov učebného odboru inštalatér a študijného odboru stavebníctvo kurz zvárania

14.11.2017

Sviatočný deň pre našich študentov- oceňovanie študentov primátorom mesta

Pri príležitosti štátneho sviatku 17. novembra,  kedy si pripomíname Deň boja za  slobodu a demokraciu a tiež Medzinárodný deň študentstva, sa už po 15 krát oslavoval 7. novembra  Deň študentstva na radnici.  V príhovore primátor mesta pripomenul históriu Dňa boja za slobodu a demokraciu, význam a posolstvo pre mladých ľudí.  Súčasťou podujatia bol aj kultúrny program.

Medzi ocenenými boli i študentky našej školy.

Čítať viac na zobraziť

9.11.2017

Slávnostné otvorenie nového pracoviska stravovacích služieb

Naša škola  v budove školského internátu slávnostne otvorila pracovisko stravovacích služieb.  Slávnostné otvorenie  prevádzky v budove internátu SOŠ Senica sa uskutočnilo v pondelok 6. novembra 2017 za účasti viacerých hostí...

Čítať viac na zobraziť

8.11.2017

Boli sme na výstave LES(S)_MORE_SARA PERNECKÁ

Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici ponúka v dňoch 20. 10. až 26. 11. 2017 zaujímavý pohľad na výstavu, ktorú nám predstavuje Mgr. art. Sara Pernecká, rodáčka zo Záhoria a zároveň autorka s vrstveným a viacdimenziálnym záberom, absolventka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. V rámci hodiny estetická a výtvarná výchova sa žiačky 1. F, odbor kozmetik, zúčastnili tejto sofistikovanej dizajnérskej skladby

Čítať viac na zobraziť

7.11.2017

„Záložka do knihy spája slovenské školy“

Október je od roku 2008 vyhlásený za Medzinárodný mesiac školských knižníc. Pri tejto príležitosti Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave už niekoľko rokov organizuje celoslovenský projekt pre stredné školy, ktorý je určený na podporu čítania. Už 6. ročník sa s ním stretávame pod názvom „Záložka do knihy spája slovenské školy“. očas tohto mesiaca sa aj naša škola zapojila, už niekoľký raz do výmeny záložiek, tvorených kreatívnymi...

Čítať viac na zobraziť

7.11.2017
Zobraziť všetky »