Oznam

Oznamujeme zákonným zástupcom a žiakom, že na základe nepriaznivého vývoja epidemiologickej situácie bude od 8. marca 2021 pokračovať výchovno-vzdelávací proces dištančnou formou a školský internát zostáva naďalej zatvorený.

4.3.2021

Kritériá pre prijímanie žiakov

Na základe Usmernenia MŠVVaŠ SR Vás informujeme o spôsobe systému prevodu slovného hodnotenia na známky v rámci prijímacieho konania

Kritériá pre prijatie žiakov na štúdium do prvého ročníka študijných odborov a učebných odborov denného štúdia v školskom roku 2021/2022

26.2.2021

Pokračuje sa v dištančnom vzdelávaní

Pokračuje sa v dištančnom vzdelávaní  aj od 22. 02. 2021 do 26. 02. 2021, nakoľko epidemiologická situácia ako na Slovensku tak aj v Trnavskom kraji je stále nepriaznivá.

17.2.2021

Prijímacie konanie na SŠ v školskom roku 2020/2021

Vážení rodičia a žiaci, na základe Rozhodnutia ministra školstva zo dňa 26. 1. 2021, sa mení Harmonogram prijímacieho konania na stredné školy.

8.2.2021

Zmena termínu návratu žiakov na prezenčné vyučovanie

Prezenčná forma vzdelávania sa presúva až  od 15. februára 2021

5.2.2021

INFORMÁCIA PRE ŽIAKOV ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU


4.2.2021
Zobraziť všetky »