Enersol SK a Medzinárodná súťaž v SOŠ Senica

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlasuje 9. ročník súťaže ENERSOL SK.

Organizačným, technickým a finančným zabezpečením súťaže je poverený Štátny inštitút odborného vzdelávania Bratislava.

Realizátor celoštátneho kola súťaže je Stredná odborná škola Senica a uskutoční sa v dňoch 9. a 10. apríla 2019.

 
 
18.1.2019

70. výročie založenia školy

Školský rok 2018/2019 je pre našu školu významným historickým medzníkom. Oslavuje 70. výročie svojho založenia. Každé jubileum je priestorom pre hodnotenie uplynulých rokov, je priestorom na hodnotenie úspechov, na stretnutia a spomienky. Zároveň je vhodnou príležitosťou na diskusiu o ďalšom napredovaní, o nových možnostiach.

Čítať viac na zobraziť

10.1.2019

Oznam

Riaditeľ Strednej odbornej školy Senica oznamuje,  že na základe zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 150, odsek 5 udeľuje dňa 21. decembra 2018 riaditeľské voľno z dôvou oslavy 70. výročia založenia školy.

Čítať viac na zobraziť
18.12.2018

Prišiel k nám Mikuláš!

Dňa 05.12.2018 do nášho školského internátu zavítal Mikuláš, čert a anjel.

Čítať viac na zobraziť

17.12.2018

Slávnostné IMATRIKULÁCIE

Dňa 20.11.2018 sa v školskom internáte už tradične uskutočnilo slávnostné prijatie nových žiakov.

Čítať viac na zobražiť

17.12.2018

Návšteva partnerskej školy v rámci projektu

Projekt Fasiangy

SOŠ Senica sa spoločne s SOŠ Charbulova, Brno zapojila do projektu na podporu programu cezhraničnej spolupráce. Ťažiskom projektových aktivít sú aktivity partnerských stredných škôl, z ktorých jedna je na území SR a druhá sa nachádza v Juhomoravskom kraji. Projekt Fašiangy, Turice, Veľká noc príde - poznávanie kultúrnych tradícií je realizovaný v rámci programu INTEREG V-A Slovenská republika - Česká republika.

Čítať viac na zobraziť

12.12.2018
Zobraziť všetky »