Varili a obsluhovali sme slovenského prezidenta

Žiaci v odbore cukrár - kuchár a čašník pod vedením MOV pripravili pohostenie v školskej jedálni, na mestskom úrade v Senici a Grand hoteli Senica.

Čítať viac na zobraziť

25.4.2018

Návšteva prezidenta SR Andreja Kisku v škole

Dňa 25. 4. 2018 pán prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska, na pracovnej ceste v regióne Senica, navštívil Strednú odbornú školu v Senici.  Po spontánnom privítaní študentami a zamestnancami SOŠ Senica...

Čítať viac na zobraziť

25.4.2018

Medzinárodné kolo Enersol 2018 v Rakúsku – HTL Hollabrunn

Po úspešnej prezentácii projektov na celoslovenskom kole v našej škole SOŠ Senica postúpilo 10 prác na medzinárodné kolo do Rakúskeho Hollabrunnu. Privítala nás veľká Stredná škola HTL Hollabrunn. Prezentácie prebehli v dňoch 19. a 20. apríla 2018, ...

Čítať viac na zobraziť

21.4.2018

Finančná gramotnosť

Finančná gramotnosť je súbor znalostí, ktoré človeku umožňujú porozumieť peniazom  a financiám. Ide o to, ako v rôznych životných situáciách správne zaobchádzať s peniazmi. V rámci vzdelávania sa na našej škole uskutočnil projekt zameraný na finančnú gramotnosť, v ktorom boli zapojení študenti 2. a 3. ročníka študijných odborov.

Čítať viac na zobraziť

18.4.2018

Celoslovenské kolo ENERSOL - SK

Ako sa už stalo tradíciou, aj v tomto školskom roku sa na našej škole uskutočnil 8. ročník celoslovenskej súťaže ENERSOL – SK.  Je to súťaž zameraná na problematiku využívania alternatívnych zdrojov energie v oblasti úspor energie, obnoviteľných zdrojov energie, znižovania emisií v doprave, vytvárania  trvalého  vzťahu k ochrane životného prostredia. Študenti súťažili v  hlavnej, tvorivej a propagačnej kategórii. Cieľom súťaže ENERSOL je podporiť  talentovaných a nadaných žiakov stredných škôl, rozvíjať tvorivé kompetencie  žiakov...

Čítať viac na zobraziť

13.4.2018

SOČ na našej škole - krajské kolo

Dňa 06. 04. 2018 sa na našej škole uskutočnilo krajské kolo súťaže SOČ. Krajskému kolo predchádzali školské kolá, na ktorých študenti  prezentovali svoje práce. Víťazi školských kôl postúpili na krajské kolo. Na našej škole sa školské kolo SOČ uskutočnilo 16. 03. 2018. S odvahou a odhodlaním uspieť sa do školského kola zapojilo  22 súťažných prác. Naši študenti svoje práce obhajovali na vysokej odbornej úrovni a úspešne prezentovali našu školu.

Čítať viac na zobraziť

12.4.2018
Zobraziť všetky »