Päťboj Metro

Kuchári nezaspali na vavrínoch!

Po zlate v Trebišove, bronzovom pásme v Kroměříži sme včera opäť dokázali, že naši kuchári sú majstrami vo svojom remesle.
Na kuchársky 5 boj, organizovaný spoločnosťou Metro a Slovensým zväzom kuchárov a cukrárov Slovenska, sme sa zodpovedne pripravili a v silnej konkurencii sme domov priviezli bronzovú medailu.

17.3.2023

Bravčové karé

Školské kolo súťaže "Bravčové karé"

V Bistre,na odbornom pracovisku CuKu bolo v piatok pred jarnými prázdninami pomerne rušno. Z desiatich prihlásených študentov sa až do finále prebojovali štyria. Úloha bola daná! V časovom limite 45 minút pripraviť hlavné jedlo z bravčového karé s použitím dvoch tepelných úprav.

18.2.2023

MATURITA 2022/2023

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.

EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NIVAM.

18.2.2023

Deň otvorených dverí 2023

Vážení rodičia, milí záujemcovia o štúdium,

srdečne Vás pozývame na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 2.marca 2023 (štvrtok) v čase od 8,00 hod. do 15,30 hod.

Ak by Vám daný termín nevyhovoval a chceli by ste si pozrieť priestory našej školy, prevádzkové pracoviská školy a školský internát, stačí sa vopred ohlásiť a dohodnúť si individuálny termín. Radi Vás našou školou, prevádzkovými pracoviskami školy a školským onternátom kedykoľvek prevedieme a zodpovieme všetky Vaše otázky.

 
14.2.2023

Rodičovské združenie SOŠPRaS v Senici prispieva študentom na vodičský kurz

 

 
7.2.2023

Suši na odbornom výcviku

Suši s jarými závitkami pripravili študenti 1-4. roč. UO CuKu.

6.2.2023
Zobraziť všetky »