Triedy 2.E a 3. C na podujatí Erasmus +

V piatok 26. mája sme sa zúčastnili podujatia Invest EU – Erasmus+ v Dome kultúry v Senici. Toto podujatie organizovalo Informačné centrum Europe Direct Senica. Cieľom podujatia bolo zvýšiť povedomie mladých ľudí o Európskej únii a o možnostiach zúčastniť sa na projektoch financovaných z európskych zdrojov.

Čítať viac na zobraziť

2.6.2017

Zelená zóna

V areáli Strednej odbornej školy v Senici žiaci učebných odborov murár a inštalatér spolu s majstrami odborného výcviku vybudovali s finančnou podporou Nadácie EPH Zelenú zónu oddychu pri SOŠ Senica. Oddychová zóna vznikla na ploche, ktorá bola zatrávnená a slúžila len na priechod cez areál školy. Zelenú zónu oddychu plánujeme využívať na relax žiakov a zamestnancov školy  v čase prestávok vo vyučovaní, v čase krúžkovej činnosti a v čase osobného voľna.

26.5.2017

Šanca pre Teba spoznať Európu = Erasmus +

Chceš robiť dobrovoľníka v zahraničí ?  Nevieš ako sa dostať na Európsku dobrovoľnícku službu? Či chceš zlepšiť svoje schopnosti a rozvinúť svoju osobnosť?

Čítať viac na zobraziť

25.5.2017

Dnes fantázia, zajtra skutočnosť...

Tak znie názov stálej expozície Princíp Baťa v Zlíne, ktorú sme so žiakmi tretieho ročníka navštívili v rámci odbornej exkurzi...

Čitať viac na zobraziť

22.5.2017

... a opäť exkurzia žiakov 2. ročníka odboru cukrár - kuchár

V rámci zvyšovania kvality vzdelávania a získavania nových informácií, sme sa vybrali na exkurziu do Senických a skalických pekární, a.s. v Senici...

Čítať ďalej na zobraziť

17.5.2017

Výsledky prijímacích skúšok 9. a 11. mája 2017

 

 Výsledky prijímacích skúšok na SOŠ Senica

v dňoch 9. a 11. mája 2017

11.5.2017
Zobraziť všetky »