Záverečné skúšky v náhradnom a opravnom termíne

Záverečné skúšky v náhradnom a opravnom termíne sa budú konať pre všetky odbory v dňoch 6.-9.septembra 2016.

Písomná a praktická časť v dňoch ...

Čítať viac na zobraziť

30.6.2016

Navštívili sme Mlyn Thebéry

V predposledný deň školského roku  žiaci  1. D a 2. D triedy, odbor cukrár kuchár,  navštívili Mlyn Thebéry  - Dojč. Na exkurziu sa vybrali vlakom a svoju cestu dokončili krátkou prechádzkou...

Čitaj viac na zobraziť

30.6.2016

Podnikanie v remeslách a službách

V školskom roku 2016/2017 sa otvára nový študijný odbor nadstavbového štúdia "podnikanie v remeslách a službách". Je určený pre záujemcov o štúdium popri zamestnaní, a to externou formou. Tento odbor je záujemcov, ktorí majú úspešne ukončené 3. ročné štúdium výučným listom. (zoznam učebných odborov)

29.6.2016

Čistý deň v Skalických horách

Už je tradíciou, že sa naša škola zúčastňuje športovo-zábavného podujatia Čistý deň , ktorý sa koná každoročne ako vyvrcholenie školského roka a zároveň ako prezentácia zdravého životného štýlu, oddychu a relaxácie.

Opäť sme súťaž vyhrali a odniesli sme si domov pohár z prvé miesto, putovný pohár

Čítať viac na zobraziť

29.6.2016

Návšteva Múzea holokaustu v Seredi

27. júna 2016  študenti a učitelia našej školy navštívili Múzeum holokaustu v Seredi.

Čítaj viac na zobraziť

28.6.2016

Stretnutie s históriu

Dňa 16.6.2016 sa v rámci zážitkového vyučovania naši študenti, čašníci a kozmetičky z III.E, zúčastnili „stretnutia s históriu.“ Cieľom ich stretnutia bola obec, ktorá sa rozprestiera na juhovýchodnom okraji Myjavskej pahorkatiny a severovýchodnom okraji Záhorskej nížiny.

Čítaj viac na zobraziť

28.6.2016
Zobraziť všetky »