Zelená zóna

V areáli Strednej odbornej školy v Senici žiaci učebných odborov murár a inštalatér spolu s majstrami odborného výcviku vybudovali s finančnou podporou Nadácie EPH Zelenú zónu oddychu pri SOŠ Senica. Oddychová zóna vznikla na ploche, ktorá bola zatrávnená a slúžila len na priechod cez areál školy. Zelenú zónu oddychu plánujeme využívať na relax žiakov a zamestnancov školy  v čase prestávok vo vyučovaní, v čase krúžkovej činnosti a v čase osobného voľna.

26.5.2017

Šanca pre Teba spoznať Európu = Erasmus +

Chceš robiť dobrovoľníka v zahraničí ?  Nevieš ako sa dostať na Európsku dobrovoľnícku službu? Či chceš zlepšiť svoje schopnosti a rozvinúť svoju osobnosť?

Čítať viac na zobraziť

25.5.2017

Dnes fantázia, zajtra skutočnosť...

Tak znie názov stálej expozície Princíp Baťa v Zlíne, ktorú sme so žiakmi tretieho ročníka navštívili v rámci odbornej exkurzi...

Čitať viac na zobraziť

22.5.2017

... a opäť exkurzia žiakov 2. ročníka odboru cukrár - kuchár

V rámci zvyšovania kvality vzdelávania a získavania nových informácií, sme sa vybrali na exkurziu do Senických a skalických pekární, a.s. v Senici...

Čítať ďalej na zobraziť

17.5.2017

Výsledky prijímacích skúšok 9. a 11. mája 2017

 

 Výsledky prijímacích skúšok na SOŠ Senica

v dňoch 9. a 11. mája 2017

11.5.2017

Štafeta v plávaní

V piatok 05. 05. 2017 sme sa v mestskej plavárni v Senici zúčastnili 3. ročníka 24-hodinovej štafety v plávaní.

Čítať viac na zobraziť

9.5.2017
Zobraziť všetky »