„Do školy na bicykli“- zapojili sme sa

Naša škola sa zapojila do celonárodnej  športovej kampane „Do školy na bicykli“.{#emotions_dlg.cool}

25. septembra sme sa ako škola rozhodli  podporiť zdravú formu dochádzania žiakov a učiteľov do školy. Jedným z cieľov tejto kampane  je aj povzbudenie záujmu žiakov o dochádzanie do školy na bicykli, kolobežke,...

Čítať ďalej na zobraziť

1.10.2015

Podpis Deklarácie o vzájomnej spolupráci

Dňa11. 09. 2015 sa vedenie SOŠ Senica v zastúpení Mgr. Pavol Paradeiser a Mgr. Vladimír Michalka zúčastnili  podpisu Deklarácie o ďalšej spolupráci medzi Volkswagen Slovakia Bratislava a SOŠ Senica v školskom roku 2015/2016.

21.9.2015

-- MATURITA OPRAVNÝ A NÁHRADNÝ TERMÍN --

Dňa 22.9.2015 sa uskutoční opravná a náhradná MATURITNÁ SKÚŠKA - TEORETICKÁ ČASŤ

Začiatok skúšky je o 8:00 v hlavnej budove SOŠ Senica, žiaci sa prihlásia u triednych učiteľov.

9.9.2015

Začiatok školského roka 2015/2016

Riaditeľstvo SOŠ Senica, Ul. V. Paulínyho-Tótha 31/5 v Senici oznamuje žiakom školy a rodičom, že začiatok školského roka  je 2. septembra 2015 o 8,00 hodine v budove školy.

25.8.2015

Oznam - komisionálne skúšky v opravnom a náhradnom termíne

Komisionálne skúšky v opravnom a náhradnom termíne budú 27. 08. 2015 a 28. 08. 2015 o 8. 00 h v budove školy.

24.8.2015

Rekonštrukcia demonštračnej budovy SOŠ Senica v rámci projektu CEC5

SOŠ Senica bola vybraná Trnavským samosprávnym krajom, aby v rámci projektu CEC5 bola na tejto škole vybudovaná demonštračná budova vo využívaní alternatívnych zdrojov energie.

Čítať ďalej na zobraziť

21.8.2015
Zobraziť všetky »