Silový päťboj - získali sme medailu

Získali sme krásne 1. miesto v okresnom kole v silovom päťboji družstiev v Holíči  a výborné druhé miesto na Župnej olympiáde v Trnave....{#emotions_dlg.cool}

Čítať ďalej na zobraziť

5.5.2015

Pangea 2015 - matematika hrou

Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do celoeurópskej matematickej súťaže Pangea....{#emotions_dlg.wink}

Čítať ďalej na zobraziť

5.5.2015

Mladý tvorca 28.4.-30.4.2015 Nitra

Aj tento rok sa naša SOŠ Senica zúčastnila tradičnej medzinárodnej výstavy Mladý tvorca v Nitre. Výstava bola zameraná na propagáciu odborných zručností stredných odborných skôl zo Slovenska, Čiech a Moravy

Čítať ďalej na zobraziť

4.5.2015

Plávali sme aj my -symbolická rozlúčka so senickou plavárňou ...

Naši študenti, tak ako aj študenti ostatých škôl a organizácií sa originálnym spôsobom rozlúčili  so senickou plavárňou 24 hodinovou štafetou v plávaní. Autorom tohto nápadu bol Jaroslav Fodor, ktorý...

Čitať ďalej na zobraziť

4.5.2015

Pozvánka študentskej rady na HOKEJ do DAV-u !!!!

Čítať ďalej na zobraziť

29.4.2015

Poznávacia exkurzia do Švédska

Študent našej školy - 3. ročníka učebného odboru autoopravár – mechanik Peter Hasák bol odmenený za svoj prístup k pracovným povinnostiam poznávacou exkurziou do Švédska ...

Čítať ďalej na zobraziť


23.4.2015
Zobraziť všetky »