Karting na školách.....

V rámci projektu Karting na školách sme sa ako škola zúčastnili Finálového kola tejto súťaže v areáli KART ONE ARÉNY v Bratislave. Hlavným cieľom projektu je nájdenie, rozvoj a podpora nových mladých motoristických talentov a kontinuálna práca s nimi

Čítať ďalej na zobraziť

4.12.2015

Technická zručnosť má zelenú.....

Dňa 2.12.2015 sa pod patronátom našej školy uskutočnil ďalší ročník populárnej súťaže žiakov ZŠ a osemročných gymnázií – technická olympiáda. Súťažiaci boli rozdelení na dve kategórie podľa veku.Súťaž mala dve časti, prvá bola formou písomného testu, kde žiaci odpovedali na otázky  z učiva fyziky a technickej problematiky úmernej ročníku, ktorý navštevujú na ZŠ a gymnáziu.

Čitať ďalej na zobraziť

3.12.2015

JUVYR- Svadobný účes a jesenné variácie...

24.11.20155 sa naše študentky odboru kozmetik a vlasová kozmetika zúčastnili celoslovenskej súťaže tvorivosti žiakov SOŠ-JUVYR. Súťaž sa konala v Národnom tenisovom centre v Bratislave.

Čitať ďalej na zobraziť

3.12.2015

“naša“ STUŽKOVÁ SLÁVNOSŤ

20.november 2015 bol pre triedu IV.A KOZ/Č4  naozaj významný a neopakovateľný! V ten deň sa konala  “naša“ STUŽKOVÁ SLÁVNOSŤ !!!

Čítať ďalej na zobraziť

2.12.2015

CERN – TOVÁREŇ na SNY

Dňa 16.11.2015 sa vybraní študenti našej školy zúčastnili na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave prednášok na tému „CERN –  TOVÁREŇ na SNY“. Prednášky organizovala nezisková organizácia Amavet, ktorá vytvára podmienky pre mladých nádejných vedcov a pomáha viesť mládež  k zmysluplnému napĺňaniu voľného času.

Čítať ďalej na zobraziť

1.12.2015

Rok Ľ. Štúra - Návšteva Uhrovca...

Dňa 27.11.2015 navštívili študenti III.E a II.F, víťazi školskej literárno-historickej súťaže, rodisko Ľudovíta Štúra. Cieľom ich cesty bolo miesto, na ktorom sa začala životná púť jednej z najvýznamnejších osobností našich národných dejín.

 

Čítať ďalej na zobraziť

1.12.2015
Zobraziť všetky »