Zmena účtov SOŠ Senica

 

Oznamujeme Vám , že SOŠ Senica má zriadené nové účty:

7000493345/8180

Účet pre úhradu stravného, na ktorý je potrebné zasielať platby za stravu je :

7000493388/8180

 

20.5.2014

MATURITA 2014

Dňa 16. mája 2014 o 18:30 bol zverejnený HARMONOGRAM MATURÍT,

ktorý sa nachádza na stránke https://sosse.edupage.org/login/

po prihlásení (Lavé menu:Vyučovanie-Maturita).

16.5.2014

Stretnutie študentov nadstavbového štúdia s riaditeľom školy

16.5.2014

Odborná exkurzia Volkswagen Slovakia Bratislava

14.5.2014

Výsledky prijímacích skúšok 12. a 15. mája 2014

Výsledky prijímacích skúšok 12. a 15 mája 2014

12.5.2014
Zobraziť všetky »